i

FAKULTETEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Utbildningsnät och konstnärlig utveckling

Tisdag 11 juni, 09:30 - 16:00
Orkanen, Malmö universitet
Det här evenemanget har redan passerat
Illustration av människa med skrivmaskin på huvudet och texten "writing monsters".

Utbildningsnät och konstnärlig utveckling – varför ska vi prata med varandra om det?

Välkommen till ett seminarium med kunskapsdelning och dialog om framtidens konstnärer, konstnärlig utveckling, utbildningsnätet och förutsättningar för livslångt lärande. I seminariet ges en inblick i olika perspektiv som sätter ljus på kommande utmaningar för såväl kultur- som utbildningssektorn.

Seminariet, som genomförs i samverkan med Region Skåne, är en del i en serie med fokus på professionella konstnärer- och kulturutövares villkor, utbildningsnätet i Skåne och de gemensamma utmaningar som kultur- och utbildningssektorn har i regionen.

Utbildningsnätet är en viktig del i konstarternas ekosystem. Region Skåne vill stärka samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn i Skåne, det här seminariet är en del i det arbetet.

Temat för årets seminarium är "Människan och orden; språkets och skrivandets makt, möjligheter och utmaningar".

För vem?

Målgruppen för seminariet är kultur- och utbildningssektorn i Skåne, inklusive utbildningsinstitutioner och kulturutövares organisationer och verksamheter. Vi vänder oss till dig som i din roll och ansvar har mandat att driva strategiska utvecklingsfrågor och som delar viljan att främja kunskapsdelning, dialog och samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn i Skåne.

Praktisk info

Vi bjuder på frukostfika och eftermiddagsfika. Lunch finns till självkostnadspris i närliggande restaurang där vi har bokat bord. Seminariet är kostnadsfritt men utebliven närvaro debiteras. Anmäl dig senast den 28 maj.

Anmäl dig här (emarketeer.com)

Illustration: Åsa Harvard Maare

 

Dagens program

(med reservation för ändringar)

09.30–10.00 Frukostfika och registrering

10.00–10.10 Välkommen!

 • Annika Olsson, dekan, Fakulteten för Kultur och Samhälle, Malmö universitet och värd för dagens seminarium.
 • Anna Lyrevik, förvaltningschef, Region Skånes kulturförvaltning.
 • Lars Mogensen, frilansjournalist och programledare, leder oss genom dagen

10.10–10.20 Presentation av temat

Seminariets tema presenteras: Människan och orden; språkets och skrivandets makt, möjligheter och utmaningar.

 • Annika Olsson, docent litteraturvetenskap, specialist på relationen mellan representation i olika former och våra demokratiska samhällen. Dekan, Fakulteten för Kultur och Samhälle, Malmö universitet. Om representationer.

10.20–10.40 Vad har hänt sedan sist?

Kamilla Rydahl, utvecklare villkor för konstnärligt skapande, Region Skåne kulturförvaltning, tillsammans med representanter för några nya satsningar i Skåne, som på olika sätt tangerar vad som lyftes under seminariet i Lund 2023.

Samtal på scen:

 • Helena Fernandez-Cavada, Konstnärscentrum Syd och Emir Mujezinovic, projektledare. Konsten att delta – pilot är ett yrkesintegrationsprojekt som pågår i Skåne sedan december 2023. Konsten att delta riktar sig till professionella kulturskapare, skådespelare, film- och scenarbetare, journalister, författare och fotografer som av olika skäl har kommit till Sverige och syftar till kollegiala möten och att stärka de professionella möjligheterna i det nya hemlandet.
 • Karin Nedergaard, rektor för nystartade Balettakademien Malmö. Högre utbildning inom dans saknas i Skåne, men hösten 2024 slår Balettakademinen Malmö, genom Folkuniversitetet, upp portarna till en ny ytbildning med fokus modern/nutida dans.
 • Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare kulturella och kreativa branscher och internationella relationer, Region Skånes kulturförvaltning. Region Skåne har beviljats ett treårigt stöd från ESF till projektet Learn, Create, Engage för att stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn i Skåne.

10.45–11.15 Människan och orden; språkets och skrivandets makt, möjligheter och utmaningar

Martin Cathcart Frödén, författare och konstnärlig universitetslektor vid Malmö universitet. talar om skrivande i konstnärlig praktik, konstnärlig forskning, kreativt skrivande och flerspråkighet.

11.20–12.00 Vägar till skrivande och skrivandets vägar, om utbildningar och andra sammanhang för skrivande och berättande

Vad saknas? Vad behöver vi? Om språk, skrivande, berättande och flerspråkighet och om sammanhang för kollegiala möten över språkgränser. Ett samtal mellan representanter från organisationer, verksamheter och utbildningar om deras perspektiv och utmaningar. Hur ser de på sina verksamheter idag och vad behövs för att möta morgondagen?

Samtal på scen:

 • Martin Cathcart Frödén, författare och konstnärlig universitetslektor vid Malmö universitet.
 • Jan Kärrö, verksamhetsledare Översättarcentrum.
 • Jonelle Twum, konstnär samt grundare och konstnärlig ledare för Black Archives Sweden
 • Karin Salmson, författare, redaktör och skrivpedagog och ordförande för Författarcentrum Syd.
 • Emelie Ive, enhetschef vid Region Skånes kulturförvaltning, tidigare enhetschef för dokumentation och yttrandefrihet i Malmö stad, däribland Dawit Isaak-biblioteket och Fristadsprogrammet för hotade kulturarbetare.
 • Bella Tinghammar, utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne

12.00–13.00 LUNCH

13.00–13.40 Fortsättning tematisk fördjupning: samtal, dialoger och sammankopplingar

Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, samt även verksam som kulturskribent och författare.

Människan och orden; språkets och skrivandets makt, möjligheter och utmaningar. Om hur ett kreativt akademiskt skrivande kan bli en forskningsmetod i sig – och en strategi för att nå ut till en större läsekrets, också utanför akademin. Något som i sin tur gör det möjligt att även stärka och lyfta fram humanioras roll och oundgängliga kunskapsbidrag för allt demokratiarbete.

13.45–13.55 Scenframträdande

Felicia Mulinari, poet och dramatiker

13.55–14.10 Litteraturområdets infrastruktur och ekosystem i Skåne

Lena Sundgren Brorsson, utvecklare litteratur och serier, Region Skånes kulturförvaltning. Om Litteratur- och seriefältets infrastruktur i Skåne, med utblick i det gemensamma utvecklingsarbete som sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

14.10–14.40 Eftermiddagsfika

Under fikat finns möjlighet att prata med några av de verksamheter som medverkar i programmet.

14.45–15.50 Utövarna, utbildarna och de offentliga stödgivarna

Vad görs? Vad behöver göras? Utblick och inblick – och vad ser vi i horisonten? Efter två korta inledande utblickar på vad som händer i EU kring den kulturella sektorn och konstnärernas villkor och utmaningar som Författarförbundet ser hos sina medlemmar, avslutas dagen med ett samtal mellan utövarna, utbildarna och stödgivarna, representerade av

 • Staffan Julén, kommunikationschef på Institutet för framtidsstudier, producent och dokumentärfilmare och en av verksamhetsledarna för Rikstolvan i Simrishamn.
 • Anna Lyrevik, förvaltningschef Region Skånes kulturförvaltning
 • Annelie Bränström-Öhman, deltar i egenskap av tidigare ledamot i förbundsstyrelsen för Författarförbundet
 • Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare kulturella och kreativa branscher och internationella relationer, Region Skånes kulturförvaltning
 • Annika Olsson, Malmö universitet
 • Freke Räihä, poet, översättare, kritiker och essäist och kursansvarig för skrivarkurser vid Österlens folkhögskola i Tomelilla

15.50–16.00 Avslutning