• Härmed utlyses Eklund Foundations stipendium till Malmö universitet för främjande av
  odontologisk forskning som premierar oral hälsa till ansökan.
  Stipendiesumman uppgår till 150 000 kronor och utdelas företrädesvis till en sökande men
  kan i undantagsfall fördelas mellan flera sökande. Stipendiet kan sökas av tandläkare,
  tandtekniker och tandhygienist som bedriver forskning vid Odontologiska fakulteten, Malmö
  universitet..
 • Utlysning
 • Ansökan
 • Stadgar för Eklund Foundation stipendium
 • Förteckning tidigare stipendiemottagare