Det här evenemanget har redan passerat
Studenter framför datorer i klassrum med lärare

Institutionen Samhälle kultur och identitet medverkar i Digitalidag, den årliga nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Digitalidags mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Svensk skola har de senaste decennierna stått inför flera stora utmaningar som ställt nya krav på såväl skolans former som lärares undervisning. En av dessa utmaningar har varit skolans snabba digitalisering.

Skolans digitalisering omges av stora förhoppningar om att den inte bara ska bidra till att utveckla barn och ungas kunskaper utan också bygga broar mellan olika grupper i samhället. Men vet vi egentligen vad som händer med ämnesundervisningen och den likvärdiga utbildningen när digital teknik blir ett allt vanligare inslag?

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i lärares verksamhet och införandet av digital teknik i klassrummet. Frågor om hur såväl undervisning som lärares yrkesvardag påverkas kommer att lyftas. Vilka är egentligen fördelarna med att införa digitala redskap i ämnesundervisningen? Finns det möjligen nackdelar och vilka är de i så fall?

Mikael Bruér är universitetsadjunkt med inriktning mot digital provkonstruktion och arbetar med digitaliseringen av de nationella proven i historia. Mikael är även doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och håller på med ett forskningsprojekt som är inriktat mot frågor som berör konsekvenser av att digital teknik införs i historieundervisningen. Mikael har en bakgrund som lärare med en mångårig undervisningserfarenhet och utöver det hunnit med att skriva såväl böcker om SO-undervisning som läroböcker i historia.

Varmt välkommen till denna digitala föreläsning!