Det här evenemanget har varit

För några veckor sedan kunde vi alla bevittna ett upplopp på Rosengård genom medias bevakningar. Många av de som deltog var ungdomar i grund- eller gymnasieskolan. Frågan är vad som egentligen hände och hur man kan förstå denna typ av händelser? Vad är det som får ungdomar att agera på detta sätt? Vad är det som gör att ungdomar i vårt samhälle kan känna utanförskap, stigmatisering och vad kan olika samhällsinstitutioner (skola, socialtjänst, polis, m.m.) göra för att förhindra denna typ av händelser? Vilken kunskap finns inom området och hur kan man utifrån olika forskningsperspektiv förstå händelser av detta slag?

Forskningsmöte 8 oktober - delta gärna!

Malmö Universitet tar nu ett första initiativ till ett forskningsmöte om händelserna på Rosengård. Syftet är att verka för kunskapsspridning, förhindra felaktig ryktesspridning och om intresse finns initiera ett forskningsnätverk om denna typ av händelser. Det finns naturligtvis redan idag relevant forskning inom olika ämnesområden men det saknas troligtvis också en hel del. Dessutom sker denna forskning inom olika forskningsfält som inte alltid tar del av varandras resultat. Alla forskare och lärare vid Mau som tror de kan bidra till kunskapsspridning och ny kunskap inom området är varmt välkomna att delta.

Alla deltagare vid mötet förväntas kortfattat presentera sin forskning som kan vara relevant för att förstå händelser av detta slag. Var därför vänliga att anmäla er närvaro i förhand (begränsat antal deltagare för att förhindra smittspridning).

Anmälan till:

Anders Jakobsson, professor i utbildningsvetenskap, anders.jakobsson@mau.se
Laid Bouakaz, universitetslektor i pedagogik, laid.bouakaz@mau.se