Välkommen till Vårdvetenskapens dag på Malmö universitet!

Program

13.30-13.35 – Introduktion: Professor Christine Kumlien
Upplevelser av existentiell ensamhet, tre perspektiv:
13.35-13.50 – Sköra äldre personer: Marina Sjöberg, sjuksköterska, doktorand i vårdvetenskap
13.50-14.05 – Migranter: Jonas Olofsson, sjuksköterska, doktorand i vårdvetenskap
14.05-14.20 – Anhöriga: Helena Larsson, sjuksköterska, doktorand i vårdvetenskap
14.20-14.40 – Att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre – Katarina Sjögren-Forss, lektor

14.40-15.10 – Paus

15.10-15.30 – Att som ung vuxen leva med progressiv muskelsjukdom: Anna-Karin Aho, adjunkt
15.30-15.45 – Sjukdoms-uppfattning hos patienter med benartärsjukdom: Rebecka Striberger, sjuksköterska, doktorand i vårdvetenskap
15.45-16.10 – Vård-vetenskaplig forskning inom barnonkologi, hur långt har vi kommit? Professor Karin Enskär
16.10-16.30 – Avslut av professor Ami Hommel

Plats: u206, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!