Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö är en temadag för alla Malmöbor, men särskilt för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete. Föreläsningarna och utställningarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Arrangemanget är en årligt återkommande mötesplats för personer med erfarenhet från psykisk sjukdom/ohälsa, anhöriga och yrkesversamma. Under dagen kan du träffa/lyssna på representanter från organisationer, föreningar, forskare och personer med egna erfarenheter. Som vanligt kan du ta del av både utställning och förläsningar. Temat för året är ”Samverkan på tvären – människan i fokus”.

Program

Hela programmet hittar du här

Friskvårdsloppet

Friskvårdsklubben i Malmö arrangerar Friskvårdsloppet i samband med Världsdagen för psykisk hälsa.

Friskvårdsklubben

Om Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. Mer om World Federation for Mental Health (WFMH)

Arrangör för Världsdagen i Malmö I Malmö arrangeras Världsdagen av Lokalt Forum* i samarbete med Region Skåne (Psykiatri Malmö och Primärvården), Integrerad Närsjukvård INM, Folkuniversitetet, Malmö universitet och Malmö stad.

* Lokalt Forum Malmö är ett lokalt nätverk med patient-, brukar- och anhörigföreningar och ingår i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).