Utställningen ger en inblick i forskningen inom de båda forskarskolorna "Glycoimaging" och "Biocapture" och hur man jobbar för att med hjälp av nanoteknik hitta metoder för cancerdiagnostisering. 

Öppet för alla, ingen anmälan krävs!