Vernissage för utställningen "Kom igen det blir kul" - med teckning, foto och rörlig bild av och med studenter på programmet i visuell kommunikation. 

Utställningen går också att se: 

Måndag 3 juni, 09:00 - Tisdag 4 juni, 09:00 
Verkstaden, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10