Grön grupparbete produktionsledare media

Det här är en workshop för dig som vill komma igång med att leta tidigare forskning till din litteraturgenomgång. Vi ger en orientering om olika typer av databaser och söktjänster, och visar exempel på hur du kan dra nytta av funktioner som finns i de flesta databaser. 

På tillfället kommer vi varva genomgångar med övningar, i par eller mindre grupper. 

Workshopen hålls på engelska.

Läs mer och anmäl dig här