Visual methods eye logo

VMx är en minikonferens för visuella metoder som vill uppmärksamma visuell undervisning och praktik. Det är en mötesplats för forskare, utbildare, studenter och praktiker och programmet innehåller workshops, paneler och presentationer.

Läs mer i vår engelska kalender