Välkommen till en gästföreläsning med Pamela Lirio från Université de Montréal. Gästföreläsningen handlar om hur dagens chefer navigerar i övergångarna mellan arbets- och familjetid genom att använda olika "gränsarbetestaktik". Pamela Lirio är docent vid Université de Montréal i Québec, Kanada. 

Gästföreläsningen ges på engelska, läs mer här.