INSTÄLLT: WSWS med fokus på barnrättsfrågor och barnkonventionen

Årets tema för World Social Work Day är "Att främja betydelsen av mänskliga relationer". I år har vi valt att fokusera på barnrättsfrågor och barnkonventionen.

Medverkar gör bland annat Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, med föreläsningen "Barnkonventionen är nu svensk lag. Vad betyder det för socialt arbete?".  Johanna Schiratzkis forskningsintresse rör svensk och internationell barn- och välfärdsrätt.

Förmiddagen kommer även att innehålla diskussioner med verksamma inom socialtjänst, civilsamhälle, politik, undervisning och forskning. 

Kaffe och smörgås från kl. 8.30

9.00–9.10 Välkommen och inledning
Prefekt Maria Hjortsjö, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet 

9.10–10.10 Barnkonventionen är nu svensk lag. Vad betyder det för socialt arbete?
Föreläsning med Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Paus 

10.25–11.10 Panelsamtal
Daniel Diaz, Rädda barnen, Stefana Hoti, Kommunstyrelsen Malmö, Kerstin Karlsson, Socialförvaltningen Lunds kommun, Nicolas Lunabba, Hela Malmö, Lena Wahlgren, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad

11.10–11.50 Forskarmedley 
Forskare från Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet samtalar om sin forskning i relation till barnperspektiv och barnkonventionen.  
Annelie Björkhagen-Turesson, Björn Johnson, Vanna Nordling, Tapio Salonen, Matilda Svensson

11.50–12.00 Avslut

Anmälan

Välkomna!

World Social Work Day arrangeras av Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet, Socialhögskolan i Lund, Forsa Syd, Malmö stad och Lunds kommun. 

World Social Work Day

World Social Work Day firas tredje tisdagen i mars varje år för att uppmärksamma det sociala arbetet i världen. Världsdagen för socialt arbete firas av verksamma inom socialt arbete runtom i världen, i år under temat "att främja betydelsen av mänskliga relationer". 

Läs mer om World Social Work Day