Mot bakgrund av den pågående invasionen av Ukraina vill Malmö universitet visa sin solidaritet. Universitetet följer händelseutvecklingen noggrant.

Forskningsbaserad kunskap, bakgrund och analys om kriget i Ukraina

Ett universitets uppgift är att producera och förmedla evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap. I dessa dagar när propaganda, faktaresistens och populism får allt större utbredning i världen är det synnerligen viktigt att forskningsbaserad kunskap når ut i publika sammanhang. Våra forskare och lärare anordnar och deltar i öppna seminarier och andra populärvetenskapliga evenemang som lyfter fram bakgrund till och analyser om kriget i Ukraina och flyktingsituationen. De bidrar dessutom med expertkunskap i intervjuer och debattartiklar i medierna.

Fokus: Kriget i Ukraina

Studenter och medarbetare

Universitetets International Office och HR-avdelning har efter inventeringar konstaterat att Malmö universitet inte har några studenter eller medarbetare på tjänsteresa i Ukraina, Ryssland eller Belarus. Däremot finns det ett begränsat antal studenter och medarbetare från dessa länder som i dag studerar eller verkar vid lärosätet i Malmö och som har släkt och vänner där. Det finns även en handfull Malmöstudenter i grannländerna.

På krisinformation.se finns aktuell information från svenska myndigheter 

Scholars at Risk (SAR)

Universitetet ser nu över hur lärosätet i samarbete med bland annat det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) Sweden (samordnas av Göteborgs universitet) kan stötta ukrainska eller andra drabbade akademiker.

Nyhet: Kriget i Ukraina diskuteras varje dag

Kollegialt stöd till Ukrainas lärosäten, personal och studenter

Universitetet står bakom yttrandena om solidaritet med Ukraina från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och European University Association (EUA).

SUHF stödjer lärosäten i Ukraina
EUA statement of solidarity with Ukraine

IT-säkerhet

Sunet, den del av Vetenskapsrådet som ska tillgodose behovet av datakommunikation hos svenska lärosäten, meddelade kort efter invasionen att de har ökat sin uppmärksamhet och bevakning på grund av de många fall av cyberattacker i landets närområde. Magnus Wikforss, universitetets IT-chef, uppmanar även medarbetare vid lärosätet att vara vaksamma.