Malmö universitet får 20 miljoner kronor extra till forskning i regeringens budgetproposition för 2022. ”Det är glädjande och ett kvitto på regeringen ser vikten av att ytterligare stärka den forskning som bedrivs vid Malmö universitet”, säger Kerstin Tham, rektor.

Under måndagen presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition för 2022. Förutom de forskningsanslag som tidigare aviserats i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, görs nu en extra permanent satsning om 150 miljoner kronor till forskning och utbildning på forskarnivå.

130 miljoner kronor av denna ökning fördelas till Mälardalens universitet som ett led i att lärosätet blir universitet. Resterande 20 miljoner kronor går till Malmö universitet ”för att stärka angelägen forskning och utbildning på forskarnivå”.

– Vi har jobbat hårt med denna fråga och det är glädjande att regeringen ser vikten av att satsa på forskningen vid vårt lärosäte. Vi ser fram emot att fler satsningar på utvecklingen av Malmö universitets forskning görs de kommande åren, säger Kerstin Tham.

Text: Jessica Bloem

Läs mer om satsningen