Inför höstterminen ökade det totala antalet anmälningar till Malmö universitet med 11,1 procent, jämfört med 2019. Ökningen nationellt var 13 procent för samma period. Störst ökning bland Malmö universitets utbildningsutbud hade sjuksköterskeprogrammet, som fick 38 procent fler sökande i år jämfört med 2019.

– Det är glädjande att vi ser ett ökat intresse för våra utbildningsprogram och kurser. Särskilt uppmuntrande är den stora ökning vi nu ser för sjuksköterskeutbildningen, en professionsutbildning vars samhällsnytta knappast kan överskattas i dessa tider. Vi är också stolta att kunna möta regeringens förfrågan på fler basårsutbildningsplatser. Just nu pågår förberedelser för att utöka antalet platser med ytterligare 100 på tekniskt basår till hösten, säger Per Hillbur, prorektor med ansvar för utbildning vid Malmö universitet.

Inför höstterminen gjordes totalt 70 923 anmälningar till Malmö universitet. Antalet personer som sökte med Malmö universitet som förstahandsval var 22 569, vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2019. Totalt sökte 37 955 individer en utbildning vid Malmö universitet.

Jämfört med 2019 har Malmö universitets programutbud under höstterminen ökat med 10 procent, medan utbudet av fristående kurser minskat med 7 procent.

De mest sökta programmen

(Förändring HT2019/HT2020)

 1. Sjuksköterskeprogrammet (38%)
 2. Socionomprogrammet (-7%)
 3. Kriminologiprogrammet (26%)
 4. Förskollärarutbildning (7%)
 5. Tandläkarutbildning (11%)
 6. Grafisk design (13%)
 7. Specialpedagogprogrammet (10%)
 8. Studie- och yrkesvägledarutbildningen (3%)
 9. IT och ekonomi (15%)
 10. Sexologi (16%)

De mest sökta kurserna med normal undervisningsform

(Förändring HT2019/HT2020)

 1. Grafisk design och medier (23%)
 2. Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy (-9%)
 3. Interaktionsdesign och medier (14%)
 4. Sexologi (-6%)
 5. Projektledning I (24%)
 6. Kriminologi: Grundkurs (644%)
 7. Programming in C# and .NET for Non-Beginners (51%)
 8. Swedish Language, Culture and Society I (12%)
 9. Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective (-1%)
 10. Ledarskap och organisation: Grundkurs (54%)

Länk till UHRs pressmeddelande och ansökningsstatistik

Text: Daniel Harju