Hur kan migranter hitta sin plats i ett nytt socialt sammanhang? Och vad har kaffe med det att göra? Det är gästprofessor Magdalena Nowicka intresserad av. Hon är 2020 års gästprofessor till minne av Willy Brandt vid forskningscentrumet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

Magdalena Nowicka är vanligtvis professor i migration och transnationalism vid Humboldts universitet och fokuserar på klass i en transnationell kontext. Hon har baserat sin forskning på data från polska migranter i fyra städer – två i Tyskland och två i England. Hon menar att detta är användbart som utgångspunkt för att fundera kring vilken roll social klass spelar när någon lämnar ett land för ett annat.

­– Forskningen handlar om hur dessa migranter försöker hitta sin plats i ett nytt socialt sammanhang. Detta är intressant på grund av hur snabbt mycket har förändrats i Polen. Det handlar inte bara om skiftet från kommunism till liberal kapitalism, utan också Polens historia under 1800- och 1900-talen som vände upp och ned på landets sociala struktur, säger Magdalena Nowicka.

– Detta betyder att den idé om social klass som utvecklats i västeuropeiska länder, som haft en lång historia av stabilitet, inte riktigt passar in i den polska kontexten. Det finns en tydlig strävan om vad någon vill vara. Sedan hamnar de i till exempel Storbritannien där klassamhället ser väldigt annorlunda ut.

Klassresa svårt

I Storbritannien tar polska migranter jobb på lager och utför enkla arbete, trots att de ibland har en gedigen utbildning i bagaget. De har ofta medelklassambitioner, men tröskeln är hög.

– Många polska migranter har varit i Storbritannien i femton år nu. Eftersom de kommer från Östeuropa och är ”vita” betraktas de som eftertraktade arbetare och välintegrerade migranter. Men att vara vit är inte bara en hudfärg utan också en position i den socioekonomiska strukturen. Dessa migranter försöker positionera sig själva i den brittiska medelklassen, där de känner att de hör hemma, men de är samtidigt inte riktigt accepterade där eftersom de fortsätter vara migranter med relativt lågt ekonomiskt och socialt kapital.

Espresso eller filterkaffe?

Nowicka har ambitioner om att skriva en bok om dessa svårigheter. Kanske med fokus på kaffe?

Min första arbetstitel var ”Hur dricker du ditt kaffe?” För vad som spelar roll, menar jag, är inte bara objektiva och hårda indikationer kring klassposition, som formell utbildning, utan också vardagssaker som handlar om hur man kan försöka utmärka sig jämfört med andra.

Magdalena Nowicka, 2020 års gästprofessor till minne av Willy Brandt vid MIM

Hur någon dricker sitt kaffe har förändrats från kommunisttiden till idag, och skiljer sig över generationerna och beroende på var du befinner dig rent geografiskt i Polen. Förr kanske kaffe maldes och blandades med kokande vatten. En del lagade kaffe på turkiskt sätt, tillagade med kryddor.

– Det här har förändrats. Många övergick till filterkaffe, men nu när du åker till Polen, särskilt i stora städer, finns espressomaskiner som serverar latte, och fler bryr sig om huruvida kaffet är både rättvist handlat och ekologiskt. Samtidigt, när du besöker polska migranter i Storbritannien bjuder de dig ofta på ett väldigt traditionellt kaffe, sannolikt för att det är billigast. Jag tror att kaffe avslöjar en hel del om skillnader mellan storstäder och mindre städer i Polen, och hur dessa mönster flyttar sig över gränserna. Att titta på kaffevanor berättar mycket om hur social klass är kultur, säger Magdalena Nowicka.

Text: Adrian Grist