Frågor om sexualitet och migration blir ofta laddade i samhällsdebatten. Men hur kan anställda inom socialtjänsten och skolan hantera frågorna i sitt dagliga arbete? En antologi från Malmö universitet tar nu ett samlat grepp om temat för att ge fördjupade kunskaper.

– I debatten om sexualitet och migration handlar det ofta om hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Men ämnet rymmer många andra viktiga frågor som yrkesverksamma behöver kunskap om, säger Pernilla Ouis, biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Antologin Sexualitet och migration i välfärdsarbete vänder sig främst till studenter och professionella inom skola och socialtjänst. Boken tar ett brett grepp om temat för att erbjuda ny och nyanserad kunskap om ett komplext fält.

– Personal inom skola och socialtjänst behöver kunskap kring olika vinklar, det finns inte alltid ett enkelt svar. Det handlar om att veta sitt handlingsutrymme och lagrum, vad man exempelvis ska och får fråga om, säger Pernilla Ouis som även är antologins redaktör.

Nya perspektiv på svåra frågor

Boken lyfter frågor som bland annat sexualundervisning riktad till migranter, människohandel, hedersrelaterat våld och hur det är att komma till Sverige som hbtq-migrant.

– Sexualitet kan i sig vara ett migrationsskäl och i Sverige finns en stor förväntan på att komma ut. Många vågar inte berätta och bär med sig en skam och rädsla. Men istället för förståelse för det, blir man misstänkliggjord för att man inte sagt något från början, säger Pernilla Ouis.

I antologin skildras det gränsland många migranter befinner sig i, mitt emellan två kulturella kontexter. Vad som uppfattas som ”normalt” sexuellt beteende i en gemenskap kan bli ifrågasatt i en annan. Därför kan det vara svårt både att lära sig och att lära ut vad som gäller rörande sexualitet i olika samhällen.

– Många tror att man bara kan utbilda migranter i skolan och sedan förstår de allt om hur saker funkar i Sverige. Men det finns så många aspekter av sexualitet, och mycket som är föränderligt. Och blir man inte heller insläppt i gemenskapen och samhället kan det vara ännu svårare att lära sig alla signaler endast utifrån det man lärt sig i skolan.

Sexuell riskutsatthet inom gruppen

Boken belyser också hur den så kallade tvåårsregeln kan skapa en utsatt situation för många äktenskapsmigranter. Enligt regeln måste de leva tillsammans med sin sambo eller make i två år innan de kan beviljas permanent uppehållstillstånd – en prövotid då de är helt beroende av sin partner och kan vara utsatta för exempelvis sexuellt våld men inte vågar anmäla det av rädsla för att utvisas. Eftersom de ska försörjas av sina partners under den tiden har de heller ingen naturlig kontakt med socialtjänsten.

– Deras enda möte med välfärdssamhället är kanske SFI:n. Det betyder att många äktenskapsmigranter lever i stor utsatthet och inte upptäcks, säger Pernilla Ouis.

Så vilka svar kan antologin erbjuda yrkesverksamma i en så pass komplex och mångfacetterad fråga som sexualitet och migration?

– Det här är inte en bok med enkla svar. Den ger fragment av kunskap i en komplex fråga. Kunskap handlar om att se saker från olika håll. Migranter kan vara både förövare och offer, men sammantaget finns en stor sexuell riskutsatthet inom gruppen. Man kan inte ge en manual i dessa frågor men däremot kunskap om olika aspekter i det.

Text: Anna Dahlbeck och Hanna Svederborn

Här kan du läsa mer om antologin