Skolan är en utsatt plats. För elever – men också för lärare. Nu ska forskare vid Malmö universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden. "Föräldrar kan vara ett arbetsmiljöproblem för lärare", säger Rebecka Cowen Forssell, forskare.

Inom skolan har lärare och skolledare ett maktövertag genom att ansvara för resurser, extra undervisning och personal. Dessutom är det lärarna som sätter betyg. Med sociala medier kan maktdynamiken förändras. I grupper på Facebook diskuterar föräldrar skolan, men också lärare och rektorer. Ibland hängs lärare ut i negativ bemärkelse. Om gruppen inte är stängd är informationen sökbar. Det är dock inte tydligt vilken roll arbetsgivaren har för hur lärare behandlas av föräldrar.

Föräldrar ingår inte i den egna organisationen och skolan har därför färre medel att stävja det här.

Rebecka Cowen Forsell, forskare vid Malmö universitet

Skolan utsatt plats 

Skolan är en utsatt verksamhet för den här typen av trakasserier. I välfärdsyrken där de anställda jobbar mot tredje part, som skola, socialtjänst och sjukvård, blir det extra knepigt, menar Rebecka Cowen Forsell. Chefer, som rektorer, är generellt sett mer utsatta vid kränkningar i digitala kanaler.

Rebecka Cowen Forssell hade fokus på nätmobbning i arbetslivet i sin avhandling som blev klar förra våren. Genom digitala medier som e-post, sms och sociala medier sker mobbningen numera inte bara fysiskt utan även digitalt.

– Min avhandling indikerar att kränkningar ofta är mer av det subtila slaget när man jobbar i samma organisation. Om vi däremot inte jobbar i samma organisation tenderar beteenden att vara mer aggressiva och mer uttryckta, som i Facebook-grupper, säger Rebecka Cowen Forssell.

Föräldrar som kunder 

Hot och våld ökar inom skolområdet på europeisk nivå men även i Sverige. Arbetsmiljöverket och Lärarförbundet har också uppmärksammat lärare och rektorer som utsatt grupp vad gäller påtryckningar.

Rebecka Cowen Forssell pekar på att föräldrars relation till skolan har förändrats.

– Vi har formats in i ett kundbeteende, och i kundrelationer fostras vi att ställa krav. Det är inte fel att ställa krav, men problemet är när det går över gränsen och blir en negativ del av lärarnas arbetsmiljö, säger Rebecka Cowen Forsell.

Text: Ellen Albertsdottir

Om projektet

Med projektet ”Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan”  ska Rebecka Cowen Forssell genom intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare, föräldrar till elever och elever uppnå en ökad förståelse för komplexiteten gällande digitala kränkningar och nätmobbning riktade mot lärare och skolledare. I projektet medverkar också Hanne Berthelsen och Sandra Jönsson. Projektet, som löper över tre år, har tilldelats 3 46 000 kronor av AFA Försäkring.

Läs mer om projektet