För att skapa en framgångsrik digital plattform krävs öppenhet och gemenskap. Det visar David Cuartielles avhandling i interaktionsdesign vid Malmö universitet.

David Cuartielles, forskare i interaktionsdesign vid Malmö universitet, är medgrundare av elektronikplattformen Arduino som använder öppen källkod. I femton år har han forskat om digital design. I sin avhandling Platform Design – Creating Meaningful Toolboxes When People Meet, utforskar han vad en digital plattform är och vad som behövs för att göra att den fungerar och blir hållbar.

Interaktion nyckeln till framgång

Det behövs en rad huvudfaktorer för att skapa en plattform, något som Cuartielles benämner som "functional requirements", funktionella krav. Två sådana krav är öppenhet och gemenskap.

En plattform skapas genom interaktionen mellan användare och utvecklare. Ta till exempel Youtube. Det var inte så att någon bara skapade plattformen och sa "okej nu kan ni publicera era videos" och så blev den så populär.

David Cuartielles, forskare i interaktionsdesign

Användare säger vad som fungerar och inte fungerar och företag måste sedan vidareutveckla plattformen. Interaktionsdesignen är klistret mellan olika typer av användare, utvecklare och maskiner menar Cuartielles.

En annan viktig aspekt är öppenhet.
– Öppenhet handlar inte bara om öppen källkod utan även om hur flexibel och transparent processen är. Hur enkelt är det för dig att förstå, delta och påverka?

Dessa krav kallar Cuartielles "learned lessons", något som han hoppas att designstudenter som vill bygga sina egna digitala plattformar kan använda sig av.

Hur kan vi förbättra samhället om vi inte är villiga att dela med oss av vår kunskap?

David Cuartielles

Utmanar konventioner inom akademin

Cuartielles har alltid utmanat konventioner och strävat efter att utveckla teknik med öppen källkod.

– Min avhandling är inte en vanlig sammanläggningsavhandling. Den innehåller inte enbart akademiska artiklar utan även ett manifest, två rapporter som tog tre år vardera att skriva, liksom design grafik och förklaringar av mjukvara.

Den här typen av långsiktigt och kollaborativt arbete är vanligtvis inte uppmärksammad inom den traditionella akademin. David Cuartielles hoppas att hans avhandling hjälper till att öppna upp och bekräfta nya former av forskningsmetoder, som musik och video.

Även akademiska metoder behöver förändras över tid. Detta är särskilt viktigt inom interaktionsdesign. Eftersom nya verktyg och plattformar utvecklas hela tiden behöver forskningsmetoderna utvecklas med dem.

David Cuartielles

David Cuartielles har använt fallstudier i sin forskning, många har han varit involverad i personligen, för att utforska vad en digital plattform är och vad som gör den lyckad och hållbar.

– Jag har studerat olika projekt vars mål var att bli en lyckad plattform men som av någon anledning inte lyckades och så analyserar jag varför det blev så. Arduino är ett av de främsta exemplen på en framgångssaga, men varför fungerade det.

Disputation och utställning

David Cuartielles disputerar 18 oktober vid Malmö universitet. I samband med disputationen ställer han också ut på Storm, Malmö universitets mötesplats för innovationer, i byggnaden Gäddan. Utställningen tar med besökare på Arduinos resa och visar hur det lilla blå kretskortet har förvandlats till interaktiv teknik över hela världen.

Text: Charlotte Orban