Hur bör det egentligen gå till när en stad byggs och utvecklas? I den nya boken ”Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter” beskrivs hur professionell kunskap om stadsutveckling kan balanseras mot både vetenskaplig kunskap och det kunnande som finns hos de som bor och verkar i staden.

I ett land med växande befolkning och stark urbanisering är byggandet av städer en grundläggande samhällsfråga. Men vem är det som bygger staden, och för vilka byggs den? Används den samlade beprövade kunskapen när det tas beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden?

Magnus Johansson, forskare i miljövetenskap vid Malmö universitet och projektledare inom stadsutveckling på RISE och etnologen Joakim Forsemalm, Göteborgs universitet, har under flera års tid fördjupat sig i processerna som bygger våra städer. De har granskat hur beslut fattas och på vilka grunder, och hur bygg- och planeringsbranschens kunskap egentligen ser ut.

Under forskningens gång har de utarbetat en metod för att säkra att det djupgående och samhällsviktiga uppdrag som stadsbyggnad är verkligen görs med rätt kunskap.

Vi har skapat en metod som bygger på en syn på evidens som består av fyra delar.

Magnus Johansson

– Vi har skapat en metod som bygger på en syn på evidens som består av fyra delar, säger Magnus Johansson.

Metod med fyra evidensdelar

  • Den organisatoriska evidensen, som handlar om hur kunskap förmedlas inom organisationer
  • Den professionella evidensen som varje yrkesverksam människa bär med sig
  • Den vetenskapliga evidensen som är ett resultat av forskning
  • Intressentevidensen, som handlar om medborgarens eller den boendes kunskap om sitt område

Tillsammans bildar dessa evidenser en helhet baserad på både kvalitativ och kvantitativ data.

– Det går inte att välja endast en av dessa fyra evidensområden för ett projekt om det ska kallas för evidensbaserad stadsutveckling, utan det evidensbaserade ligger i förhållandet mellan de fyra områdena. Det krävs ett samspel mellan dem för att skapa nödvändig kunskap för att bygga framtidens hållbara städer, säger Magnus Johansson.

Manual för yrkesverksamma

I bokens sista del finns en manual för hur det går till att använda metoden i det dagliga arbetet med att planera för, bygga och förvalta städer. Som ytterligare fördjupning inom ämnet ges även en kurs av författarna, med start i september 2019.

Text: Charlotte Orban