Forskare och konstnärer som ägnar sig åt stadsfrågor har mycket gemensamt. Ändå samarbetar de sällan. Detta vill Malmö universitets stadsforskare råda bot på med sitt nya Artist-in-residence-program. Först ut är konstnären Gernot Wieland.

–  Målet med vårt nya program är att riva murar mellan konst och forskning genom att etablera nya platser för möten och samtal. Förhoppningsvis kommer detta experiment resultera i innovativa idéer och praktiker som förbättrar livskvaliteten i våra städer, säger Guy Baeten, föreståndare för Institute for Urban Research (IUR) vid Malmö universitet.

Under hösten kommer den tyska konstnären Gernot Wieland tillbringa fyra veckor vid Malmö universitet. Han är en av cirka 50 konstnärer som sökt IUR:s nya program. Med start den 14 oktober kommer Gernot Wieland träffa forskare, ägna sig åt sin föreläsningskonst, och även gå en forskningsvandring på tema stadsförnyelse genom Norra Sorgenfri i Malmö.

Oväntade vägar

Gernot Wielands konst är baserad på minnen och berättelser, och han arbetar främst med film och föreläsningar. Han sätter ihop historiska källor med personliga samlingar och vetenskapliga fakta, för att utforska det mänskliga villkoret och individens plats i samhället. 

Jag ser mest fram emot det oväntade, hur min bild av saker kommer vändas upp och ned, och hur mitt arbete kommer leda mig på vägar som jag ännu inte gått, eller kanske snarare ett minne jag inte haft än. Jag ska försöka att inte vara en John Wayne-kille, det vill säga en vit, manlig, heterosexuell som upptäcker saker.

Gernot Wieland, residenskonstnär vid Malmö universitet

Reflektion och nya idéer

Artist-in-residence-program ger konstnärer möjligheten att bo och verka under en tidsbegränsad period i en annan miljö än den vanliga. Residensprogram handlar om att öka utbyte av kunskap, utveckla nya idéer, skapa samarbeten, ge utrymme för reflektion och utforska det egna skapandet. 

– Som ett ungt universitet har Malmö universitet möjlighet att konstruktivt utmana gränser. Om staden glömmer sin kontinuerliga början samtidigt som forskningen riskerar att rationalisera dess förändringar, står konsten alltid öppen inför det imaginära. Genom nära samverkan med inbjudna konstnärer avser IUR att undersöka och pröva sambanden mellan samtida urbanitet och dess imaginära begynnelser, säger Staffan Schmidt, universitetslektor vid Malmö universitet.

Senare i höst kommer Carolina Hicks, konstnär, designer och musiker från Kalifornien, USA, som IUR:s andra residenskonstnär.

Text: Ellen Albertsdottir

Om Institute for Urban Research

Forskningsprogrammet Institute for Urban Research (IUR) arbetar med att hitta lösningar på urbana samhällsutmaningar. Forskningen berör sådant som bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration och smarta städer. Med det nya residensprogrammet vill IUR riva murar mellan konsten och forskningen, med det långsiktiga målet att förbättra livskvaliteten i våra städer.

Institute for Urban Researchs webbplats