Fredagens besked från regeringen gör att Malmö universitet nu omprövar tidigare beslut om de enstaka fysiska moment som planerats på campus. Samtidigt sänks maxantalet i tentasalar till 35 personer.

– Universitetet anpassar hela tiden verksamheten för att bidra till en minskning av smittspridningen. Även om vi har få fysiska moment på plats så gör de nya restriktionerna som meddelats av regeringen att vi vill se över våra tidigare beslut, säger Susanne Wallmark, universitetsdirektör.

Universitetets verksamhet bedrivs idag huvudsakligen digitalt med undantag av enstaka moment i utbildning och examination. Som en följd av det nya rektorsbeslutet får respektive fakultet i uppdrag att ytterligare minska dessa moment fram till den 24 januari.

När det gäller tentor har universitetsledningen haft dialog med smittskyddet i Skåne sedan tidigare om att tentamen på plats genomförs restriktivt. Nu kommer ytterligare försiktighetsgärder att vidtas.

– Vi anordnar sedan länge bara tentamina på campus om de är absolut nödvändiga och inte kan genomföras på annat sätt. Nu går vi ännu längre för att säkerställa säkerheten genom att bara tillåta max 35 studenter i salar som rymmer 82–240 ordinarie platser och 20–25 studenter i salar som rymmer 60 ordinarie platser, säger Per Hillbur, prorektor med ansvar för utbildning.

Tentavakter bär munskydd om det inte går att hålla ett avstånd på två meter, tillgång till handsprit finns och studenter har också möjlighet att desinficera sin plats. Insläpp sker i mindre grupper och tentamen sker i fler hus för att minska risk för trängsel.

– Det är förståeligt att den höga smittspridningen skapar oro. Det är dock viktigt att studenter som behöver genomföra tentamen på plats för att komma vidare i sin utbildning, kan göra detta på ett smittsäkert sätt, säger Per Hillbur.

Universitetsledningen följer andra myndigheters råd och rekommendationer och kan komma att fatta nya beslut beroende på utvecklingen.

Text: Jessica Bloem

Information om covid-19 för medarbetare och studenter