Birgitta Häggman Henrikson, professor och övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, tilldelas Eklund Foundations stipendium för ett projekt om dentala komplikationer relaterade till bruxism. Projektet belyser problem med tänder, tandimplantat och oral hälsa från olika infallsvinklar.

Eklund Foundations stipendium delas ut en gång per år till en eller två medarbetare som främjar odontologisk forskning vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Stipendiet är på 150 000 kronor och ska användas till mottagarens forskning.

Pristagaren utses av fakultetens forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFN) i samverkan med Eklund Foundation. Ansökningarna granskas vetenskapligt av en av FFN utsedd bedömargrupp och rangordnas efter vetenskaplig kvalitet. FFN har i år beslutat att tilldela Eklund Foundations stipendium till Birgitta Häggman Henrikson för projektet med titeln KRUX-projektet: Dentala komplikationer relaterade till bruxism, där Bruno Chrcanovic och Christel Larsson från avdelningen för protetik är medsökande.

Hur känns det att ta emot stipendiet?

– Det känns extra roligt eftersom projektet KRUX (Komplikationer relaterade till bruxism) bygger på ett samarbete mellan olika avdelningar vid Odontologiska fakulteten, säger Birgitta Häggman Henrikson. Genom att vi får genomföra det här projektet tillsammans med forskare och kliniker som är specialister på oral protetik och bruxism, så kan vi belysa problem med tänder, tandimplantat och oral hälsa från olika infallsvinklar.

Hur bidrar finansieringen till din forskning?

– Stipendiet från Eklund Foundation hjälper oss att komma igång med projektet, säger Birgitta Häggman Henrikson. Vi har precis fått etikansökan godkänd och planerar nu för fullt för att kalla in patienter för undersökning under våren.