”Black Lives Matter”-rörelsen har fått förnyad kraft. George Floyd blev ännu en i raden svarta människor som dödats av polisen. "Protesterna i Europa är i solidaritet med USA, men det handlar också om att uppmärksamma rasism och övergrepp här", säger Rahel Weldeab Sebhatu, doktorand vid Malmö universitet.

Rahel Weldeab Sebhatu forskar på relationer mellan Afrika och EU och är intresserad av förhandlingar, utveckling och diplomati. Hon fokuserar på Eritrea och EU samt Rwanda och EU.

Kolonial historia

Rahel Weldeab Sebhatu tar i sin forskning utgångspunkt i ett ifrågasättande av bilden av “svaga” afrikanska stater och “mäktiga EU” och är intresserad av hur det koloniala arvet påverkar individer och stater.

– Den eurocentriska bilden av afrikaner och personer med afrikansk härkomst som underlägsna tar sig här uttryck i lagar, policies och handlingar i Europa och vilka som får komma in Europa och inte. I förlängningen kan det påverka relationer mellan länder och ge dödlägen i förhandlingar, säger Rahel Weldeab Sebhatu.

Amerikanska ambassader i afrikanska länder har redan fördömt dödandet av George Floyd. Ordförande i African Union Commission har fördömt mordet på Floyd och förkastat "fortsatt diskriminering av svarta medborgare i USA”.E

Stereotypa bilder

Polisbrutaliteten mot svarta riktar sig enligt mediebilden främst mot män. Det finns en stereotyp tankefigur att afroamerikanska män är hypermaskulina, menar Rahel Weldeab Sebhatu. Hypermaskulinitet beskrivs i psykologin som ett överdrivet manligt stereotypiskt beteende.

– Även i handklovar uppfattas svarta män som hotfulla. Så tänker polisen att det är okej att använda övervåld, säger Rahel Weldeab Sebhatu.

Samtidigt blir svarta kvinnor också utsatta för våld i USA. Genusaspekten i detta, att det främst är våldet mot svarta män som uppmärksammas, intresserar Rahel Weldeab Sebhatu som i sin forskning utgår från postkolonial feministisk teori.

Protester under coronakris

I Sverige har däremot våld mot svarta kvinnor och barn både förekommit och uppmärksammats. Ett särskilt uppmärksammat fall handlade om en gravid kvinna med barn som avvisades handgripligen från tunnelbanan i Stockholm av ordningsvakter.

Rahel medverkade nyligen i en online-protest på Facebook i egenskap av styrelsemedlem i Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

– Vi protesterar i solidaritet med USA men också för att vi har problem här. Det handlar om våld, som i Stockholm och en liknande händelse i Kista. Men det tar sig också andra uttryck, som till exempel när H&M lät en svart pojke i klädreklam ha en tröja med texten ”coolest monkey in the jungle”, säger Rahel Weldeab Sebhatu.

Hon vill dock inte uppmana någon att gå ut på gatorna.

– I väst har svarta blivit oproportionellt drabbade av covid-19 och jag förstår valet att avstå från att organisera eller delta i demonstrationer. Många har istället valt att organisera online-protester på olika kreativa sätt.

Text: Ellen Albertsdottir