Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för mentorsprogrammet Näktergalen, har utnämnts till hedersdoktor vid lärarutbildningen på Karlstads universitet 2021. Hon får utnämningen på grund av sitt starka engagemang för att väcka studieintresset hos barn och unga.

– Genom Näktergalen har hundratals barn men även studenter fått möjlighet att utvecklas och samtidigt fått en stärkt självkänsla, säger Patrik Åberg Domeij, lärarstudent och talesperson för Karlstad studentkår, som nominerat Carina Sild Lönroth, och som själv varit mentor inom Näktergalen.

Carina Sild Lönroth är verksamhetsledare för Näktergalen och adjunkt inom Skolutveckling och Ledarskap vid Malmö universitet. Hon har varit engagerad och drivande i Näktergalen sedan mentorsprogrammet startade 1997. Näktergalen syftar till att få barn och unga att bli mer studieintresserade och går ut på att universitetsstudenter coachar och stöttar elever i grundskolan.

Sedan några år tillbaka driver Karlstads universitet i samarbete med Karlstads kommun sin form av Näktergalen. Eftersom lärarutbildningen är stor på lärosätet har projektet fått en tydlig koppling till lärarstudenter.

– Näktergalen är ett viktigt projekt som har fått stor betydelse, både för barn och för våra studenter, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

– Carina Sild Lönroths engagemang är väl värt att uppmärksamma och vi är verkligen glada och stolta över att utse henne till lärarutbildningens hedersdoktor. Extra roligt är att nomineringen har kommit från våra studenter, Karlstads Studentkår.

Själv är Carina Sild Lönroth glad och hedrad när hon kommenterar utnämningen.

– Efter alla år känner jag fortfarande samma värme när jag ser våra mentorer tillsammans med barnen. Jag hoppas att min utnämning kan ge ytterligare ringar på vattnet och får fler universitet att haka på. Tillsammans kan vi göra en investering i våra barn inför framtiden.

Text: Anna Dahlbeck

Fakta

Carina Sild Lönroth är verksamhetsledare för mentorsprogrammet Näktergalen. Programmet startade 1997 och har under åren lyckats med att få fler från studieovana miljöer att ta steget till Malmö universitet. Förebilden kommer från Israels organisation Perach.

Här kan du läsa mer om Näktergalen på Malmö universitet.

Här kan du läsa mer om Projekt Näktergalen vid Karlstads universitet.