Malmö är den första svenska staden som ansluter sig till Cities Changing Diabetes, ett globalt samarbetsprojekt för att hitta lösningar på problemen med ökande övervikt, fetma och diabetes lokalt. Världsdiabetesdagen 14/11 markerade startskottet för programmet i staden.

I programmet Cities Changing Diabetes ingår städer som Peking, Johannesburg, Shanghai och Mexico City. Nu går Malmö stad, Malmö universitet, Novo Nordisk och Region Skåne mfl samman i kampen mot sjukdomen i staden.

Som ett första steg kommer forskare vid Malmö universitet att leda en kartläggning av diabetesutvecklingen i staden. 

–  Malmö universitet har en lång tradition av att forska tillsammans med medborgarna. Som lärosäte bidrar vi med kunskap och forskning som kan komma till nytta i kampen mot diabetes, övervikt och fetma i Malmö. För oss alla i projektet är det långsiktiga målet att bryta den utveckling som hela världen står inför, säger rektor Kerstin Tham.

Under torsdagen 14/11, på Världsdiabetesdagen, var kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), rektor Kerstin Tham och Niels Abel Bonde, verkställande direktör Novo Nordisk i Sverige på plats i Lindängen för att underteckna en gemensam avsiktsförklaring om att ingå i samarbetet. 

Fakta om Cities Changing Diabetes:
Cities Changing Diabetes är ett globalt partnerskapsprogram initierat av Novo Nordisk (ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag) som svar på den dramatiska ökningen av diabetes i världen. Läs mer om projektet här: http://www.citieschangingdiabetes.com/home.html

Malmö.jpg