Coronakrisen har på kort tid ställt skolan inför en av sina största utmaningar. Forskare vid Malmö universitet samlar in berättelser från lärare, rektorer och annan personal för att kunna dokumentera erfarenheter som görs i svensk skola.

De senaste månaderna har inneburit omvälvande förändringar i skolans verksamhet. Inte minst för gymnasieskolan, som hastigt har fått ställa om till digital undervisning. Samtidigt har grundskolan kämpat med att hantera en oviss och föränderlig situation, ofta med hög frånvaro i både elev- och personalgrupp.

Materialinsamlingen startade efter att både rektorer och lärare hört av sig till universitet med en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Flera poängterar också den stora betydelsen av att dokumentera och dra lärdom av den situation som skolan befinner sig i vårterminen 2020.

– Ett sort antal fritidspedagoger, lärare, rektorer har deltagit i undersökningen och med hjälp av dem har vi börjat utskilja viktiga perspektiv och mönster. Samtidigt ser vi gärna att fler medverkar i undersökningen och på så vis delger sina tankar om skeendena i skolan, säger Ola Holmström, forskare i utbildningsvetenskap som samordnar arbetet med materialinsamlingen på uppdrag av fakultetsledningen vid Lärande och samhälle vid universitetet.

Olika perspektiv

Malmö universitet vill ta del av erfarenheter från lärare, förskollärare, kuratorer, personliga assistenter, fritidshems- och matsalspersonal i hela landet. Kort sagt, från alla som på något sätt arbetar i skolan och som vill dela med sig. Tanken är att berättelserna också ska kunna användas i framtida forskning.

– Vi ser gärna berättelser från olika perspektiv och yrkeskategorier. Alla bidrag är välkomna. Det är fritt fram att skriva kort, långt eller i punktform. Det intressanta är vad personalen tänker om det som sker i skolan under våren 2020 och hur situationen påverkar arbetet och undervisningen, säger Ola Holmström.

Pågår hela våren

Insamlingen av berättelser planeras pågå vårterminen ut och kompletteras med enskilda intervjuer.

– Materialet kommer att kunna ligga till grund för forskning om skolans situation våren 2020, hur olika skolor och aktörer hanterade utmaningar men också vilka lärdomar som drogs. Skolan tas ofta lite för givet men läget vi är i nu påminner oss om både förskolans och skolans centrala betydelse i samhället, för oss, våra barn och ungdomar. Vi kan alla lära oss något av det.

Är du verksam i skolan och vill dela med dig av din berättelse? Klicka på länken: https://sunet.artologik.net/mau/Survey/7333

Text: Jessica Bloem