Efter att Malmö akademiska kör efterlyste platser hos Malmöborna för skymningskonserter utomhus blev det fyra konserter utanför vård- och äldreboenden i staden under onsdagen 1/4. En liten insats för de allra mest utsatta under coronakrisen.

– Mötet med musik gör sig bäst i levande form. Vi vill att malmöborna ska få se och höra riktiga människor framföra levande musik samtidigt som vi beaktar både Malmö universitets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sa Daniel Hansson, dirigent och konstnärlig ledare för Malmö universitets akademiska kör och orkester när han i förra veckan vände sig till Malmöborna för att få förslag på innergårdar eller andra platser där de 30-talet medlemmarna i kören kan framträda.

Det blev fyra konserter mellan kl 19-21 på lika många boenden i staden.

– Många har velat få besök av oss och har varit väldigt positiva till initiativet. Vi valde att prioritera vård- och äldreboenden, säger Daniel Hansson.

Beskedet från regeringen om att besöksförbud införs på Sveriges äldreboenden påverkade inte konsertplanerna.

– I dialog med Malmö stad beslutade vi att genomföra konserterna ändå eftersom vi inte skulle besöka någon utan stå utanför och hålla långt avstånd. Snarare pekade beskedet ytterligare på behovet av att göra något för en grupp som blir allt mer isolerad, säger Daniel Hansson.

Varje konsert pågick under 15 minuter där de boende lyssnade från sina bostadsfönster eller från balkonger. Kören förflyttade sig mellan konsertplatserna på cykel.

Intresset har varit stort – blir det en fortsättning?
– Vi ska utvärdera detta första försök. Jag hoppas även att det kan fungera som inspiration för andra. I en tid då vi ska hålla avstånd till varandra blir ljudvågor en utmärkt brygga mellan människor och ett välkommet avbrott i en vardag präglad av isolation.

Jessica Bloem