Data, algoritmer och artificiell intelligens är inte neutrala. Det finns alltid människor bakom. Jakob Svensson, professor vid Malmö universitet, åkte till Silicon Valley för att reda ut vilka de är.

Jakob Svensson intervjuade bland annat anställda på Google. De flesta som jobbar i detta mecka för dator- och elektronikindustrin är unga män, vita eller asien-amerikaner.

– Vi säger att algoritmerna är neutrala, men jag blev intresserad av att studera vilka som står bakom dem. Det handlar inte alltid om meriter och kvinnor har svårt att ta sig in, säger Jakob Svensson vars forskningsprojekt finansierats av Vetenskapsrådet.

Genikulten stark

Silicon Valley är omgivet av myter. Det sägs att Google från början endast rekryterade medarbetare som kunde säga att de varit på festivalen Burning Man, berättar Jakob Svensson. Dessutom är idéen om Steve Jobs, grundare av Apple, och hans garage en medelklassdröm. Det finns också en stark genikult och känsla av utvaldhet.

I boken “Wizards of the Web: An Outsider’s Journey into Tech Culture, Programming, and Mathemagics” (Nordicom) som släpps idag beskriver Jakob Svensson hur tech culture har sina rötter i hippiekulturen och omfamnandet av psykedeliska droger. ”Glöm allt om krigsprotester, Woodstock och långt hår, 60-talets främsta arv är datorrevolutionen”, stod det i tidskriften Time 1995. ”Vi är skyldiga hippierna allt”, sa datorpionjären Stewart Brand.

– Hela idén om att allt är sammankopplat i ett nätverk, tänk internet, kommer från hippiekulturen och deras idé om att allt är ihopkopplat: energin, naturen, djuren. Genom att ta LSD eller röka marijuana tänkte man att man kunde komma i kontakt med detta. Idén om cyberspace kan ha varit en LSD-tripp, säger Jakob Svensson.

Motsatsen till hippie?

Idag präglas tech av en stark start up-kultur med fokus på entreprenörskap. Det är inte så hippie, menar Jakob Svensson, även om det finns beröringspunkter. Saccosäckarna kom till som protest mot byråkrati och organisatoriska strukturer. Idag omfamnas dessa även av start up-kulturen, som en symbol för flexibilitet.

Bland män mellan 30 och 40 år i Stockholm är systemvetare det vanligaste yrket. Så har det inte alltid varit. Inledningsvis var det ofta kvinnor som skötte datorerna, medan män var ingenjörer.

– Det var först när det blev prestigefullt som det blev manligt kodat, säger Jakob Svensson.

Science fiction-litteratur är också det populärt inom tech-kulturen. Ibland sägs det att science-fiction författare som Neil Stephenson, William Gibson och Isaac Asimov kunde se in framtiden, då en del av vad de gestaltade i litteraturen blivit verklighet. Men egentligen är det tvärtom.

– Författarna var inga orakler utan har inspirerat personer inom tech-kultur vars idéer kommit att få väldigt stor betydelse i våra liv, säger Jakob Svensson.

Text: Ellen Albertsdóttir

Mer om forskningen

Boken är baserad på intervjuer med 39 utvecklare och ingenjörer, liksom observationer på tech-konferenser i Brasilien, Indien, USA, Tyskland och Sverige. Boken är en del av forskningsprojektet "Bakom algoritmen" som finansierades av Vetenskapsrådet.