Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet har mottagit en donation på tio miljoner. Maria Vidakovic, Fundraising Director vid Malmö universitet berättar att givaren är en anonym privatperson som vill bidra till forskning och högre utbildning i sin stad, Malmö.

Med ett intresse för framtidens teknik var det självklart för givaren att pengarna skulle stötta forskning inom området. Tillsammans kom Andreas Jacobsson, dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, Maria Vidakovic och givaren fram till att Materialvetenskap var ämnet att satsa på.

– Utan att tumma på forskningens integritet har vi presenterat ett antal olika förslag som vi vill använda pengarna till. Det har lett fram till att vi enats om att donationen gör allra störst nytta och ger störst effekt i uppbyggnaden av forskarutbildning, säger Andreas Jacobsson.

Martin Fisk och Pär Olsson, båda docenter vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, blev då inkopplade för att presentera materialforskningen närmare.

– Detta var vår möjlighet att ge ett intryck och förklara varför vår verksamhet är viktig. Vi är vana att presentera i andra sammanhang men det här var lite annorlunda. Men det är roligt att se detta engagemang från en privatperson och att vi genom gemensamt intresse kan samarbeta för att bidra till utveckling och förbättring, berättar Pär Olsson.

Martin Fisk och Pär Olsson kommer att få ansvaret för doktoranden, utrustningen och handledningen. Eftersom donationen fördelas med en miljon kronor om året över tio år kommer pengarna att räcka till två doktorander på fem år vardera. Projektet kommer att handla om att studera och utveckla material för bättre prestanda och livslängd, vilket främjar både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Text: Hanna Svederborn

Om fundraising

Fundraising vid Malmö universitet är ett strategiskt, strukturerat och långsiktigt arbete för att öka den privata externfinansieringen i syfte att öka forskningsvolymen och stärka våra externa relationer. Verksamheten ska ses som ett komplement till traditionell finansiering.