Pandemin har tydligare än någonsin visat vikten av kompetensförsörjning inom vården, men en ansträngd vård har svårt att ta emot sjuksköterskestudenter under praktiktiden. Genom donationer från Arjo och Crafoordska stiftelsen kommer Malmö universitet nu att kunna utöka och förbättra sitt eget kliniska träningscenter (KTC).

Utbildningarna till sjuksköterska och specialistsjuksköterska innehåller mycket teoretisk kunskap som studenterna ska kunna omsätta i praktisk färdighet. En del av den kliniska träningen får studenterna i den verksamhetsförlagda utbildningen. Men nu när det råder ännu större brist på platser och handledare inom den pressade vården har sjuksköterskeutbildningens KTC fått en ökad betydelse.

– Vi kan inte utbilda till ett legitimationsyrke utan att vara så säkra vi kan på att de sjuksköterskor vi legitimerar kan utföra en patientsäker vård. Därför behöver vi träna dem ordentligt, så att de ska kunna ta hållbara ställningstaganden i skarpa lägen och komplexa situationer, säger Carin Alm-Roijer, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap på Malmö universitet.

Bland annat rustas träningscentrumet upp med 13 nya sjukvårdssängar och tillhörande utrustning så som tryckutjämnande madrasser och sängbord. Det är en donation från företaget Arjo, med ett sammanlagt värde av 350 000 kronor.

– Vi på Arjo har diskuterat hur vi på ett bra sätt kan bidra till att ytterligare stärka kompetensnivån hos våra framtida kollegor som genomgår utbildning på Malmö universitet. Vi hoppas att detta är en god hjälp till att ytterligare fortsätta det fina arbetet Malmö universitet utför och även kunna vidareutveckla det – med moderna produkter som möter dagens krav, säger Ulrika Olsson, Director Global Academy på Arjo.

Även Crafoordska stiftelsen bidrar med en summa på 1,5 miljoner för inköp av avancerade dockor för scenario- och patientvårdsträning, samt tillhörande teknisk utrustning.

– Malmö universitet har det största intaget av sjuksköterskestudenter i södra Sverige och vi var den enda sjuksköterskeutbildningen i Sverige som erhöll omdömet mycket hög kvalitet vid UKÄ:s senaste utvärdering. Den nivån vill vi verkligen behålla. Vi är oerhört tacksamma att Arjo och Crafoordska vill bidra till utbildningen av framtidens sjuksköterskor, säger Carin Alm-Roijer.