300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet i åtta kommuner har under drygt tre år arbetat tillsammans med forskare vid Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor. Nu avslutas forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan.

Under senare år har förskolans pedagogiska uppdrag förstärkts och förskollärares roll som ansvariga för undervisning betonas än starkare. Dessutom ska förskolan, precis som all annan utbildning, vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Sammantaget innebär det stora utmaningar.

Det är bakgrunden till forskningsinstitutet Ifous program Flerstämmig undervisning i förskolan som nu avslutas. Programmets forskningsdel har genomförts av en forskargrupp vid Malmö universitet.

– För oss som forskare har programmet bidragit till praktikgrundad koncept- och teoriutveckling. Vi kan också se att praktiken har utvecklats och blivit mer teoriinformerad. Vi hoppas att den utvecklade kunskapen ska ge stöd i förståelsen för vad förskolans didaktiska uppdrag kan innebära, säger Ann-Christine Vallberg Roth, professor vid Malmö universitet och programmets vetenskapliga ledare.

Prövat olika metoder

I programmet har deltagarna fått arbeta med undervisningsbegreppet utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Det har bearbetats och analyserats med fokus på förskolans specifika mål. Deltagarna har prövat olika modeller för undervisning i en förskolekontext och delat erfarenheterna med både kollegor och forskare.

– I dessa tider med autokratiska, icke-demokratiska och enstämmiga strömningar är kunskapsbidraget med flerstämmig undervisning extra angeläget att sprida såväl internt och nationellt som internationellt, säger Ann-Christine Vallberg Roth.

Programmet har involverat alla nivåer, från förskollärare till ansvariga på förvaltningsnivå.

– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Åsa Svahn, verksamhetschef i Örebro kommun och ordförande i programmets styrgrupp.

Henrik Hamilton, som har lett och samordnat programmet, är glad och stolt över att nu vara i mål:

–Jag är djupt imponerad över det engagemang och den nyfikenhet som de medverkande tagit sig an arbetet med.

Om forskningen

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Fleråriga forskningsprogram, så kallade FoU-program, utgör kärnan i verksamheten.

Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan, har finansierats av de deltagande skolhuvudmännen; Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, kommunerna Eslöv, Jönköping, Katrineholm, Skurup, Staffanstorp, Vallentuna, Örebro och av Malmö universitet.

Läs mer om projektet