Det är en inflytelserik feministisk teoretiker och profilerad kritiker av akademin som ska utses till hedersdoktor vid Malmö universitet. – Sara Ahmed har betytt mycket för vår fakultets doktorander och unga forskare. Vi är mycket stolta över att välkomna henne som vår hedersdoktor, säger Rebecka Lettevall, dekan vid fakulteten för kultur och samhälle.

Sara Ahmed är internationellt erkänd för sin forskning om genus och etnicitet och har kallats en ikon för den unga feministiska rörelsen. Hon väckte viss uppståndelse när hon valde att bryta med Goldsmith College i London, där hon var professor och föreståndare för ett feministiskt forskningscentrum. Valet att lämna har hon kallat för en ”lojalitetshandling med feminismen” och relationen med akademin beskriver hon som ambivalent. Men hon tror fortfarande att akademin kan, och borde, förändras.

– Jag lämnade min post som en protest mot misslyckandet att bemöta sexuella trakasserier som ett institutionellt problem. Jag ser det som att jag inte bara lämnade den specifika institutionen utan också akademin som helhet, säger Sara Ahmed.

Universitet som svängdörr

Nu beskriver Sara Ahmed sig själv som en självständig forskare. Även om hon inte längre jobbar på ett universitet jobbar hon i allra högsta grad med att förändra universitet. Hennes senaste forskning handlar om klagomål kring rasism och diskriminering inom akademin, som hon menar inte alltid följer sina egna riktlinjer. Detta är också temat för hennes öppna föreläsning vid Malmö universitet den 17 oktober.

– Universitet använder gärna begrepp som inkludering, mångfald eller jämlikhet – för att visa sitt engagemang. Fina ord kan användas för att dölja själva problemet, menar Sara Ahmed.

I mitt klagomålsprojekt beskrev en av de medverkande kvinnorna sitt universitet som en svängdörr: kvinnor, svarta och personal från minoritetsgrupper gick in bara för att genast gå ut igen.

Sara Ahmed, blivande hedersdoktor vid Malmö universitet

Hitta gemenskapen
Mest känd är kanske Sara Ahmed för att ha myntat begreppet "den feministiska glädjedödaren" (”the feminist killjoy”) för att beskriva någon som vägrar vara tyst för att undvika ”dålig stämning”.

Begreppet har varit en stor källa för inspiration för många yngre forskare och aktivister. Samtidigt menar Sara Ahmed att hon själv lärt sig väldigt mycket, och blivit väldigt uppmuntrad av, unga generationers aktivism. Hon är också hoppfull vad gäller framtiden för både feminismen och akademin, och understryker behovet av att feminister stöttar varandra.

– Ju mer du utmanar strukturer, desto mer stöd behöver du. Mitt bästa tips till feministiska glädjedödare är: hitta andra feministiska glädjedödare, säger Sara Ahmed.

Text: Maya Acharya

Öppen föreläsning vid Malmö universitet

Sara Ahmed håller en öppen föreläsning vid Malmö universitet den 17 oktober, kl. 15:15-16:30. Föreläsningens titel är ”Feminists at Work: Complaint, Diversity and Institutions”. Föreläsningen arrangeras i OR:D138 på entréplan i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10. Dörrarna öppnas 14:45.

Sara Ahmed promoveras till hedersdoktor vid årshögtiden den 18 oktober.

Läs mer om föreläsningen i kalendern