Söktrycket till program vid Malmö universitet ökar. Efter en nedåtgående trend de senaste åren så är det nu fler som både söker program och väljer Malmö universitet som sitt förstahandsval. De mest sökta utbildningarna är socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och förskollärarutbildningen.

Antagningsomgången för högskolestudier hösten 2019 har precis avslutats. Malmö universitet har, liksom rikssnittet, visat på fallande siffror på antalet sökande de senaste fyra åren. Nu har trenden vänt.

– Det är glädjande besked. Vi har ökat vår närvaro digitalt och arbetat för att visa upp universitetets breda utbildningsutbud. Vi har också gjort riktade insatser mot vissa grupper med fokus på livslångt lärande och förhoppningsvis har det bidragit till ett ökat söktryck, säger Ingrid Persson, Kommunikationschef vid Malmö universitet.

Totalt sökte 63 700 personer till Malmö universitet hösten 2019. Av dessa valde 15 000 Malmö universitet som förstahandsval, även kallat prio ett.

Professionsutbildningar bland de mest sökta

Listan över de mest sökta utbildningarna vid Malmö universitet känns igen från tidigare år. Antalet som väljer Socionomprogrammet som förstahandsval har ökat med 13% sedan förra hösten. Förskollärarutbildningen, som länge varit det mest sökta programmet, tappar sökande för femte året i rad.

 1. Socionomprogrammet
 2. Sjuksköterskeprogrammet
 3. Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning
 4. Kriminologiprogrammet
 5. Tandläkarutbildning
 6. Grafisk design
 7. Communication för Development
 8. Fastighetsförmedling
 9. Studie- och yrkesvägledarutbildningen
 10. Specialpedagogprogrammet, halvfart

För de nystartade arbetsintegrerade grundlärarutbildningarna så har söksiffrorna varit positiva, med 5,5 förstahandssökande per studieplats.

Även antalet förstahandssökande till fristående kurser har ökat. Gemensamt för många av de mest sökta kurserna är att de ges på distans.

 1. Arbetsrätt
 2. Socialrätt
 3. Programmering med C#
 4. Creative Writing I
 5. Programming in C#
 6. Grafisk design och medier
 7. Idrottspsykologi I
 8. Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan
 9. Sport, marknadsföring och varumärken
 10. Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

Fler äldre söker högre utbildning

Rikssnittet visar att andelen sökande upp till 24 år minskar för femte året i rad. En trend som Universitets och högskolerådet (UHR) menar beror på att det finns goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta kompenseras av att antalet äldre som söker högre utbildning ökar.

Text: Amanda Malmquist