Vid Odontologiska riksstämma 2018 som ägde rum förra veckan tilldelades Future Lab en sektion av Swedental, en mässa i mässan.

Futurumkliniken från Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet demonstrerade där ett nytt spännande fokusområde i sin verksamhet. Tillsammans med RISE utgör man kärnan i ett nationellt Vinnova-projekt och samarbete med svenska företag som exempelvis Volvo, Skanska och Atlas Copco för att utreda, kartlägga och förhoppningsvis reducera arbetsrelaterade vibrationsskador.

Vibrationsskador i arbetet förknippas ofta med bland annat markanläggning och borrarbeten. 400.000 svenska arbetare är dagligen i kontakt med någon form av vibrationsverktyg i arbetet. Av alla arbetsskador utgör vibrationsskador hela 30 procent och som kan innebära domningar och cirkulationsbesvär vilket i sin tur kan leda till en mängd biverkningar som förlorad känsel eller försämrad allmänhälsa.

Vad som är mindre känt är att tandtekniker, tandhygienister och tandläkare särskilt i händerna utsätts för intensiva vibrationsskador i sin yrkesutövning, vilket kan leda till samma typ av symptom som tyngre arbeten med vibrationsverktyg. Futurumkliniken påvisade en teknik som kan eliminera 90 procent av vibrationerna i verktygen som används i tandvården, och det blev genast uppenbart hur angeläget det är att lösa problemet för all tandvårdspersonal.

—  Kan vi bara få till en ändring i våra instrument kommer det innebära en fantastisk skillnad i arbetsbelastningen, säger Göran Urde, Futurumklinikens verksamhetschef och initiativtagare till projektet. Vibrationerna i våra verktyg är en allvarlig belastning och bidragande orsak till sjukskrivningar, arbetstidsförkortning och till och med förtidspensionering på grund av försämrad hälsa.

Det handlar om att ändra sättet att arbeta inom tandvården. Främst gäller det roterande instrument och verktyg som inte skadar personalen. I framkant av projektet finns även utrymme att undersöka om roterande instrument ska ersättas av andra instrument. Detta skulle i så fall betyda ett helt nytt sätt att förbättra arbetsmetoderna och applicera nya verktyg inom tandvården.

— Vad händer i framtiden? Hur ser framtidens tandvård ut? frågar Göran Urde. Nu har vi möjlighet att angripa och prova arbetssätt som ingen annan tänkt på.

Ambitionerna innefattar att även undersöka och reducera arbetsbuller i tandvårdsmiljön.