Vårt hus brinner, säger Greta Thunberg. Redan nu är ökenspridning och torka en del av vardagen runt om i världen, bland annat i Sudan. "Vi måste förbereda oss. Det vi ser i Sudan idag kommer vi kanske se hos oss i framtiden", säger Josepha Wessels, forskare vid Malmö universitet som forskar på plats i Sudans huvudstad Khartoum.

Rök från de förödande bränderna i Australien har synts till i Chile och skapat färgstarka solnedgångar. I Europa kan vi på sikt nås av sandstormar från Mellanöstern och Nordafrika. Vi bor alla på samma jordklot. I Sudan är de värsta klimatriskerna ökenspridning, extrem torka, översvämningar, sandstormar, åskväder och värmeböljor. Något som förväntas bli mer intensivt i framtiden och påverka växande städer.

Motståndskraft under lupp

Josepha Wessels ska med sitt projekt undersöka medborgarnas och civilsamhällets motståndskraft mot de pågående klimatförändringar i Khartoum. Fokus ligger på social sammanhållning. Även ekosystem, miljöutmaningar och den försämring som skett till följd av klimatförändringarna ska analyseras. Planen är att samla in berättelser och minnen i nära samarbete med lokalsamhället, bland annat genom att låta invånarna själva filma med mobilkameror. På så vis vill forskargruppen dokumentera vilka platser som först påverkas av klimatförändringarna.

– Vad gör medborgarna redan? Kommer detta öka samarbete mellan folk eller elda på konflikter? Man kan vara pessimist, men jag är optimist. Vi sitter alla i samma båt, säger Josepha Wessels.

Politisk kris

Under 2019 ledde stora demonstrationer till att den mångårige diktatorn i Sudan Omar al-Bashir tvingades bort. Han ersattes av en övergångsregering dominerad av militärer, som dock utlovat val. När forskargruppen fick klartecken att starta projektet hade inget av detta hänt. Det är alltså en helt ny situation som möter Josepha Wessels med kollegor i Sudan.

Men Josepha Wessels är försiktigt positiv, både till den politiska situationen i Sudan och civilbefolkningens motståndskraft mot klimatförändringar. Hon jämför situationen idag med sina tidigare resor till Sudan under 2005 och 1995.

– Sudaneserna har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med 2019 års revolution och många arbetar hårt för att förbättra landet, trots stora utmaningar. När det finns ett starkt behov att motverka klimatförändringarna så går folket ihop. Det är klimatförändringarnas positiva sida. När det blir riktigt dåligt, då börjar folk samarbeta. Det kan till och med få dem att komma över historiska konflikter, säger Josepha Wessels.

Text: Ellen Albertsdottir

Om projektet

Projektet ”Resilience in Urban Sudan: Resilience, social cohesion and climate change in urban areas of Greater Khartoum” är finansierat av Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

Josepha Wessels leder ett team som inkluderar Vittorio Felci, historiker från Malmö universitet, och Fanny Christou, postdoc vid LUCSUS vid Lunds universitet.

Projektet är i samarbete med Sumaya Zakieldieen och Muna al Ahmed vid Institute of Environmental Studies (IES) på Khartoum universitet.

Projektets totala budget är cirka 5 miljoner kronor och det pågår 2019-2022.