Michael Strange, docent i internationella relationer vid Malmö universitet, blev nyligen inbjuden som expert till Storbritanniens parlament vid ett särskilt kommittémöte om regeringens roll för internationell handel.

Michael Strange forskar om hur global politik är uppbyggd och var det sker förändringar. Han studerar styrningen av den globala handeln, vilken roll civilsamhällets aktörer spelar och samarbetet mellan kommuner och civilsamhället. Till den internationella handelskommittén lyfte han vikten av att både skapa lokala affärsrelationer och göra allmänheten medveten om förutsättningar för handel. Kommitténs uppdrag är att samla information, rapportera resultat och ge rekommendationer till det brittiska underhuset. Mötet ägde rum samma dag som Storbritanniens premiärminister annonserade att Brexit-förhandlingarna hade gått i lås.

Det är ganska ovanligt att Storbritanniens parlament bjuder in forskare till kommittémöten. Michael Strange lyfter problemet med snuttifiering, att åsikter vinner mark framför kunskap och fakta, vilket han menar leder till reflexmässiga reaktioner.

Jag tycker att det är fantastiskt att kommittétjänstemän vill ta in ett akademiskt perspektiv. Akademin erbjuder analyser som ofta saknas i dagens politiska processer, liksom i media.

Michael Strange, docent i statsvetenskap

På kommittémötet med titeln UK trade policy transparency and scrutiny, deltog åtta parlamentsledamöter och rådgivare Kevin Bentley, ordförande för brittiska kommunalföreningens arbetsgrupp för Brexit samt rådgivare Philip Atkins, ledare för Staffordshire landsting. Fokus för mötet var hur och i vilken grad regeringen ska vara involverad i Storbritanniens framtida handelspolitik.

Politik en tvåvägsprocess

– Ett av mina huvudbudskap var att politik måste förstås som en tvåvägsprocess. Det handlar inte enbart om lokala intressen som via kommuner överförs till riksnivå. Kommunpolitik handlar också om att få små till medelstora företag, vanliga medborgare och sociala rörelser att tala med varandra, säger Strange.

Enligt Michael Strange är konsensus inte det viktigaste. Det är debatten i sig själv som odlar demokratin och hjälper lokala aktörer vara engagerade när beslut fattas och politik skapas.

Det finns en fara när kommunpolitiker adjungeras av Brexit retoriker för att återta kontrollen.
– Risken är att när man säger att kommunpolitiker har mer att säga till om blir det ett sätt att sälja in Brexit, när det i verkligheten handlar om att centralisera kontroll inom Westminister, förklarar Michael Strange.

Stor ovisshet bland företagare

Förutom en hälsosam allmän debatt tror Strange att teknisk expertis och kunskap om handelsprocesser är nödvändig. Det finns en stor ovisshet i Storbritannien just nu, särskilt för små och medelstora företag. Vilka lagar och regler kommer gälla framöver?

Företagare har ganska sent insett att de har många affärsförbindelser antingen med eller genom EU:s medlemsländer. Plötsligt vet de inte vad framtiden innebär när det gäller handel.

Michael Strange, docent i statsvetenskap

Efter den muntliga hearingen blev Michael Strange också inbjuden att bidra med ett skriftligt bidrag, vilket ska tas med i en slutlig rapport.

– Det är svårt att säga vilken effekt rapporten kommer att få, men det är ett officiellt dokument som kommer att citeras och refereras till av bland andra ministrar, andra politiker, regeringspersoner och journalister i framtiden.

Text: Maya Acharya