Kriminologerna Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist uppmärksammas idag tillsammans med Fastighetsägare BID Sofielund, Polisområde Malmö och Malmö stad för samarbete och forskningsinsatser gällande det brottsförebyggande arbetet i södra Sofielund. ”Sofielundsarbetet” har utsetts som det svenska bidraget till European Crime Prevention Award, ECPA. Temat för årets tävling är ”Förebyggande narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet”

—Väldigt roligt att denna breda samverkan mellan privata och offentliga aktörer och oss forskare på Malmö universitet nu får uppmärksamhet och erkännande, säger kriminolog Anna-Karin Ivert.

Under många år har det pågått en mängd insatser från olika aktörer för att öka tryggheten i Södra Sofielund och ta itu med den öppna narkotikahandeln. Parallellt med kamerabevakning har den polisiära närvaron ökat, biltrafiken minskat, punktinsatser mot kriminella satts in, belysning och städning förbättrats, planteringar och kulturella aktiviteter ökat m.m.

—Tillsammans med Fastighetsägare BID Sofielund, polisen i Malmö, företrädare för Malmö stad har vi samarbetat i allt från att formulera forskningsfrågor, söka pengar, få tag på intervjupersoner m.m.  Fastighetsägare BID Sofielund, men även polisen och staden har varit måna om att få sitt arbete utvärderat och där har vi forskare kunnat bidra.

Anna-Karin Ivert menar att detta långsiktiga projekt visar hur samarbete på djupet kan etableras mellan olika samhällsaktörer och där forskning kan bidra till utveckling.

—Vi skulle gärna jobba mer på detta sättet, säger Anna-Karin Ivert.

Det svenska ”Sofielundsarbetet” kommer att representera Sverige vid den europeiska ECPAfinalen 12 december i Helsingfors. Varje år ordnas en tävling om det bästa brottsförebyggande arbetet i EU:s länder, European Crime Prevention Award. Syftet är att sprida erfarenheter av framgångsrikt brottsförebyggande arbete och belöna de bästa projekten.

Text: Helena Smitt