Allt färre barn och unga engagerar sig inom föreningsidrotten. Att få fler unga att vilja bli och få möjlighet att utvecklas som idrottsledare, är fokus för ett nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet.

– Det är ett stort problem att det finns så få unga ledare inom idrotten idag. Att bara konstatera att ingen vill ställa upp är att göra det för enkelt för sig. Unga måste ges möjlighet att träna på ledarskap, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap som leder projektet Hållbart ledarskap.

Unga blir sällan tillfrågade om att leda i en förening och bara en fjärdedel av idrottsföreningarna har en ung person under 25 år i sin styrelse, visar en tidigare genomgång från Centrum för idrottsforskning.

– Studier visar också att de unga som trots allt går ledarskapsutbildningar inte fångas upp när de kommer tillbaka till sina föreningar. De får inte det stöd de behöver och kanske inte ens får möjlighet att utöva ledarskap alls, säger Susanna Hedenborg.

En utgångspunkt för det nya projektet är att öka kompetensen om hållbart ledarskap inom idrotten. Tillsammans med förenings- och näringslivet ska ledarskapsutbildningar för unga med fokus på långsiktiga metoder testas och utvärderas.

– Målet är att skapa en förändring som gör att fler unga vill engagera sig som ledare. De måste få det stöd och den uppmuntran som krävs för att kunna utvecklas i rollen. Därför är vi glada att tillsammans med flera viktiga aktörer arbeta för att få fram morgondagens idrottsledare, säger Susanna Hedenborg.

Text: Jessica Bloem

Läs mer om projektet Hållbart ledarskap