Gängskjutningarna ges alldeles för mycket utrymme i media och skapar rädsla. Brottslighet i Malmö är mycket mer komplex än så, menar författarna bakom en ny bok.

— Det finns många andra aspekter det inte talas om, inte minst kvinnors och sårbara gruppers utsatthet, säger Marie Väfors Fritz, fil. dr. i psykologi och studierektor för masterprogrammet i kriminologi vid Malmö universitet.

Hon är en av redaktörerna för Brottslighet och utsatthet i Malmö. Medverkar gör studenter och forskare vid Malmö universitet men också andra experter. Antologin tar upp ämnen som olika aspekter av skjutvapens- och explosionsvåld, anlagda bränder, hatbrott, kvinnors vägar till missbruk och brottslighet samt EU-migranters utsatthet. En polis och en psykiatriker ger sina perspektiv.

Vill bredda bilden

Syftet är ge en bredare och annan bild av brottsligheten av Malmö än vad Marie Väfors Fritz menar vanligtvis framkommer.
– Det finns många som kommer i kontakt med resultatet av den brottslighet och utsatthet som finns i Malmö: sjukvården, psykiatrin, behandlingsvård. Det ger en felaktig bild av brottligheten om man endast fokuserar på gärningspersonerna och våldsbrott, säger Marie Väfors Fritz.
Kvinnor som hamnat i missbruk är till exempel särskilt utsatta. Många har växt upp i väldigt destruktiva hem och hamnar i en livsstilskriminalitet som är svår att ta sig ur, menar Väfors-Fritz.
– När de börjar begå brott är det svårt att skilja missbruket från brottsligheten. Det finns även ett stort överlapp mellan psykisk ohälsa och brottslighet.

Tänkt som undervisningsmaterial

Tanken är att bokens olika kapitel ska kunna användas som undervisningsmaterial. Redaktörerna uppmanar till kritisk reflektion över brottlighet och utsatthet och hur detta illustreras i såväl media som i den nya boken.
– Av 19 fall av dödligt våld som lett till fällande dom under åren 2009-2013 så var hälften av dessa i nära relationer. Men det som lyfts fram i media är ofta skjutningar eller explosionsvåld vilket bidrar till en skev bild av våldet, säger Marie Väfors Fritz.

Magnus Jando