En sensor som direkt kan ge svar på om en person är smittad med coronavirus. Det hoppas forskare vid Malmö universitet kunna utveckla med hjälp av syntetiska receptorer. Se mer i videoklippet nedan.

Antikroppar, framställda industriellt, används idag för att upptäcka och behandla sjukdomar, som cancer, Alzheimer´s sjukdom och olika bakterie- och virusinfektioner.

– Vår teknologi bygger på en helt syntetisk form av antikroppar och andra receptorer som är mer stabila och både billigare och snabbare att ta fram. Sedan tidigare jobbar vi tillsammans med Linköpings universitet för att ta fram sensorer som kan upptäcka influensa. Nu bygger vi vidare på projektet så att teknologin även ska omfatta coronavirus, säger Börje Sellergren, professor vid Biofilms - Research Center for Biointerfaces på Malmö universitet.

Två typer av tester

Idag finns två typer av tester för coronavirus: virustester som kan visa på smitta samt antikroppstester som kan visa om en person har varit infekterad. Sensorn som forskarna vid Malmö universitet nu jobbar för att utveckla är tänkt att snabbt kunna ge svar på om en person vid testtillfället är smittat med covid-19.

– De virustester som finns idag är dyra, de måste göras i labb och det tar lång tid att få svar. Det visar också det faktum att man inte lyckats testa så många som man tänkt. En sensor som direkt kan upptäcka virus i prover från saliv, svalg eller näshåla skulle kunna komma över denna flaskhalsen. Särskilt i fattiga länder är billiga, snabba och tillförlitliga tester nödvändiga för att begränsa smittan, säger Börje Sellergren.

Ett annat viktigt användningsområde för sensorerna rör miljöepidemiologi, till exempel hur man kan påvisa pandemins utbredning genom mätning av virus i avloppsvatten – sensorerna skulle här kunna varna för nya utbrott, enligt Börje Sellergren.

– Byggstenarna finns men vi behöver finansiering. Det gäller att nå ut till investerare, läkemedels- och diagnostikföretagen som kan hjälpa oss att vidareutveckla teknologin, säger han.

Börje Sellergrens forskningsprojekt var ett av sammanlagt 100 projekt i landet som tidigare i år valdes ut av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för sin affärspotential inom temat hållbarhet. Ännu ett forskningsprojekt vid Malmö universitet fanns med på 100-listan. Det handlar om en bakteriesensor som upptäcker infektioner i ett tidigt skede. Det leds av Tautgirdas Ruzgas, professor vid Biofilms.

Text: Jessica Bloem