Malmö universitet blir första lärosäte i världen att använda Humanium Metal by IM till doktorsringar. Universitetet markerar på detta sätt sitt internationella samhällsengagemang.

— Genom att använda Humanium Metal till doktorsringar visar vi att vi, genom utbildning och forskning, vill bidra till fredliga och inkluderande samhällen. Det är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen och en förutsättning för flera av de övriga målen i Agenda 2030, säger rektor Kerstin Tham.

Det är den ideella organisationen Individuell Människohjälp, IM, som arbetat för och gjort det möjligt att samla in och smälta ner tidigare illegala handeldvapen och återanvända restprodukterna. På det sättet hamnar vapnen inte i fel händer. IMs ambition är att minska spridningen av illegala vapen och väpnat våld i världen. Det ska också ses som ett förebyggande fredsarbete, fattigdomsbekämpning och en satsning på utbildning och hälsa.

I linje med universitets strävan

— IM ser hur illegala vapen är ett stort hot mot människors vardag och mot att bygga demokratiska samhällen. Humanium Metal är ett sätt för IM att stärka inte minst unga människors egenmakt och möjligheter att hitta andra försörjningsvägar än våldets. Genom att bli det första universitet i världen som tillverkar sina insignier, akademiska symboler, i Humanium Metal visar Malmö universitet att de vill bidra till IMs mål om en mer medmänsklig värld, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare på IM.

— Det ligger helt i linje med Malmö universitets strävan efter ett mer jämlikt, öppet och hållbart samhälle, säger Kerstin Tham. Vi bedriver samhällsrelevant forskning och vår ambition är att utbilda och rusta våra studenter så att de genom kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft kan bidra till förändring i världen.

Nya akademiska traditioner

Designen av ringarna är framtagen genom en tävling bland Malmö universitets studenter i produktdesign. Det är studenten Jens Isaksson som formgett ringen.

— Humanium Metal och de akademiska insignierna har båda starkt symbolvärde, fortsätter Kerstin Tham. Humanium Metal är inte den dyraste metallen i världen – men kanske den mest värdefulla då syftet är att rädda liv.

— Som det gränsöverskridande och inkluderande universitet vi är och vill vara är det viktigt att vi är nyskapande när det gäller akademiska traditioner och högtider. Därför använder vi nu Humanium Metal.

Humanium Metal är alltså återvunnen metall från insamlade och lagrade vapen från i dagsläget Guatemala och El Salvador. Själva reningen och pulvriseringen sker dock i Sverige. I en samverkanskedja mellan privat sektor, civilsamhälle och myndigheter omvandlas vapnen till råvara och förädlas till produkter.

Text: Helena Smitt

 

Humanium Metal by IM