Malmö universitets rektor Kerstin Tham har beslutat att inrätta en ny forskarutbildning i global politik. Det är första gången lärosätet på egen hand fattar beslut om forskarutbildning.

Kriser som korsar nationsgränserna, gränser som stängs på grund av människor på flykt, den växande ojämlikheten tillsammans med flera och tvärgående hierarkier. Fältet global politik erbjuder en serie koncept, modeller och metoder som kritiskt kan användas för att reflektera och fördjupa kunskapen om en rad av vår tids samhällsutmaningar.

Forskarutbildningen i global politik vid Malmö universitet är tänkt att starta vårterminen 2019. Redan i höst rekryteras tre doktorander till forskarutbildningen. Forskarutbildningen i global politik är ett tredje tvärvetenskapligt forskarutbildningsområde som förläggs vid Institutionen för globala politiska studier. Institutionen för globala politiska studier har idag åtta ämnen: Europastudier, freds- och konfliktvetenskap, genusvetenskap, internationell migration och etniska relationer (IMER), internationella relationer, Kaukasusstudier, mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

Flervetenskapligt ämne

Ämnet global politik är flervetenskapligt och innehåller såväl samhällsvetenskap som humaniora. Den vetenskapliga kärnan i ämnet global politik är studier i transnationell och internationell politik. Forskarutbildningen i global politik tar upp kontinuitet och förändring, samarbete och konflikt, makt och motstånd. Global politik innehåller analyser av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella relationer och nätverk över nationella gränser.

Högre kvalitet och mer samarbete

Magnus Ericson, prefekt vid Institutionen för globala politiska studier, ser flera skäl till att det är viktigt att starta en forskarutbildning i global politik.
— För det första kommer forskarutbildningen bidra till bättre balans mellan forskning och utbildning. För det andra kommer det bidra till en mer sammanhållen miljö, med utbildning i global politik på samtliga nivåer och med forskning representerad även genom en forskarutbildning, säger Magnus Ericson.
Det kommer, menar han, också tillåta högre kvalitet och mer samarbeten. Vidare ökar möjligheterna till rekrytering men också till att behålla kompetenta lärare och forskare vid Malmö universitet inom ämnet global politik.
— Forskarutbildningen kommer också erbjuda en ny plattform för att attrahera kunniga internationella doktorander, lärare och forskare som brinner för internationalisering och har ett globalt engagemang, vilket är ett av Malmö universitets signum, säger Magnus Ericson.

Text: Charlotte Orban

Fakta

Som högskola fick Malmö högskola ansöka om att starta nya forskarutbildningar hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Som universitet beslutar lärosätet själv om forskarutbildningar.
Forskarutbildningen i global politik, som startar vårterminen 2019, den första forskarutbildningen Malmö universitet inrättar på egen hand.