Nu går de första polisstudenterna ut från Malmö universitet för att påbörja sin aspirantutbildning – det sista steget innan studenterna blir färdiga poliser.

– Vår första studentkull har fått vara med om mycket. De började här i tillfälliga lokaler och har på grund av coronapandemin fått genomgå halva utbildningen digitalt. Det har såklart varit utmanande men samtidigt är vi övertygade om att studenterna nu är väl förberedda, säger Caroline Mellgren, föreståndare för polisprogrammet vid Malmö universitet.

Utplacerade i hela landet

De 76 studenter som nu lämnar universitetet kommer att vara utplacerade inom polismyndigheten i hela landet under sin aspirantutbildning. Det rör sig både om yngre studenter utan lång arbetslivserfarenhet och de som valt att byta yrkesbana senare i livet, berättar Caroline Mellgren.

Studenterna har läst juridik, kriminologi och statsvetenskap. De har fått lära sig köra bil i krävande trafiksituationer, hantera konflikter och vapen, hålla förhör och dokumentera.

– Genom utbildningen har studenterna fått de grunder som behövs för att kunna hantera olika situationer, ärenden och människor. De har lärt sig vikten av att kunna fatta snabba men väl avvägda beslut i svåra lägen. Nu kommer de att få ännu fler verktyg genom sin aspiranttjänstgöring ute i myndigheten, säger Caroline Mellgren.

Rättsäkert och professionellt

Polisprogrammet är idag fyra terminer och avslutas med en aspiranttermin. På denna korta tid ska de blivande poliserna lära sig att behärska både praktiska tjänstefärdigheter och de teoretiska grunder som krävs för att kunna utföra ett mångsidigt arbete på ett rättssäkert och professionellt sätt.

– En polis måste kunna fatta beslut om att utföra rätt åtgärder för att nå framgång i ett ärende, skapa förtroende för rättsväsendet och lindra lidande. Alla dessa beslut ska dessutom tåla att granskas, av arbetsgivaren, allmänheten och av media, säger Caroline Mellgren och tillägger att en av ambitionerna med polisprogrammet är att ge studenterna en så bred och representativ bild av deras framtida yrke som möjligt.

– Polisrollen är komplex och består av många delar, allt från ingripande till utredningsarbete och dokumentation. Det är viktigt att förmedla. Våra studenter är behövda och vi är stolta över att få utbilda dem till detta viktiga yrke.

Text: Jessica Bloem