Den höga smittspridningen i Skåne gör att verksamheten vid Malmö universitet fortsätter att bedrivas digitalt, enligt ett nytt rektorsbeslut.

Malmö universitet har sedan den 18 mars 2020 huvudsakligen haft digital undervisning och examination. Undantag har gjorts för moment som kräver fysisk närvaro för att säkerställa kvaliteten i utbildningen.

Regeringens besked om skärpta restriktioner innan jul gjorde att universitetsledningen omprövade tidigare beslut om de enstaka fysiska moment som planerats och fakulteterna gavs i uppdrag att se över sina beslut om så kallade avsteg. Detta för att ytterligare minska undervisning och examination på campus. Samtidigt sänktes maxantalet i tentasalar till 35 personer. Beslutet som gällde fram till den 24 januari förlängs nu till den 28 mars.

Möjliggöra för hemarbete

Regeringen har också beslutat att alla myndigheter ska vidta ytterligare åtgärder för att möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån fram till den 1 juli. Malmö universitet ska, liksom alla andra myndigheter, varje månad redovisa hur stor andel som arbetar hemifrån.

– Tyvärr gör smittspridningen, framförallt i Skåne, att det är nödvändigt att fortsätta med de åtgärder som krävs för att hålla smittan nere. Vi följer utvecklingen noga och ser fram emot ett läge där vi återigen kan börja öppna upp vårt universitet, både för studenter och medarbetare, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Text: Jessica Bloem

Mer information till medarbetare och studenter