Open Lab Skåne-projektet har fått förlängd finansiering i ytterligare tre år. Projektet innebär att småföretag får tillgång till välutrustade laboratorier, och därmed till avancerad utrustning och specialkompetens. Syftet med projektet är att främja utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Open Lab Skåne kommer nu kunna fortsätta att främja utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi.

Detta är ett samarbete mellan Biofilms Research Center for Biointerfaces vid Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe Incubator. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Skåne. Projektet stöttas även av Medeon Science Park & Incubator och Medicon Village.

– Vi ser fram emot att välkomna många nya företag de kommande tre åren, säger Magdalena Almén, vid Biofilms Research Center for Biointerfaces, samt projektledare för Open Lab Skåne från 2020.

– Vi är glada att även fortsättningsvis kunna erbjuda småbolagen denna möjlighet. Instrumenten, den övriga utrustningen och experthjälpen kan annars vara svår att skaffa för ett litet bolag. Därför kan detta vara en stor fördel för bolagen, säger Per Brunmark, projektansvarig vid SmiLe Incubator.