Nedsmälta vapen blir nu till hängen i rektors- och dekankedjor vid Malmö universitet. Ingegerd Råman, en av Sveriges mest meriterade formgivare, har gestaltat de nya hängena som bärs för första gången på fredag 18/10.

Materialet, Humanium Metal, som organisationen Individuell Människohjälp står bakom, består av återvunnen metall från illegala handeldvapen som beslagtagits och samlats in i Centralamerika. Malmö universitet är första lärosäte i världen som väljer att använda metallen.

– Jag tycker att det är fantastiskt att Malmö universitet gör detta, det är ett kraftfullt statement, säger Ingegerd Råman.

Bärs för första gången

De nya hängena är en del av den kedja som bärs av universitetets rektor och fakulteternas dekaner under årshögtiden på fredag då nya professorer installeras, doktorer promoveras och hedersdoktorerna utnämns.

– Varje material har sina inneboende kvaliteter. Humanium Metal är ganska hårt, stumt och otillgängligt men som formgivare handlar det om att locka fram dess särart och skönhet. Hängenas gestaltning med silvret, den slipade kristallens reflektioner och det nya materialets tankeväckande kreativa kraft, ska symbolisera Malmö universitets mångfald och öppenhet, säger Ingegerd Råman.

Nya doktorsringar

Flera av de nya doktorerna har också valt att bära doktorsringar i den nya metallen. Ringarna har designats av Jens Isaksson, en av universitetets studenter i produktdesign.

– Genom det här initiativet visar vi att vi, genom utbildning och forskning, vill bidra till fredliga och inkluderande samhällen. Det är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen och en förutsättning för flera av de övriga målen i Agenda 2030. Det ligger helt i linje med Malmö universitets strävan efter ett mer jämlikt, öppet och hållbart samhälle, säger rektor Kerstin Tham.

Läs mer om organisationen Individuell Människohjälp, IM, och Humanium Metal: https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/humanium-metal-by-im/