Om man vill ha innovation och kreativitet – då vill man ha migranter, berättar Ellen Percy Kraly som under 2019 är gästprofessor vid forskningscentrumet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

Kraly, som har sin hemvist vid Colgate universitetet, New York, är demograf och befolkningsforskare med fokus på studier i internationell migration och flyktingmigration. Vid Malmö universitet är hon årets Willy Brandt-gästprofessor.

Hon just nu större delen av sin tid till att främja internationella migrationsstudier bland befolkningsforskare. Därtill försöker hon involvera migranter i genererandet av information som hjälper till att förse och sprida resurser som underlättar migranters övergång in i nya samhällen, samt även gagnar de samhällen migranterna ursprungligen kommer från.

– Jag försöker involvera befolkningsforskare i införandet av ett globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration (ett FN-initiativ som ämnar tillhandahålla ramen för internationellt samarbete beträffande migration).

– Vi måste fråga oss själva hur vi kan göra vårt arbete relevant för det globala styret rörande flyktingar och migranter.

– Hur identifierar vi över tid dessa personer, både på platser de kommer ifrån och platser de kommer till, och hur säkerställer vi att forskningsresultat verkligen kan användas av policyskapare och, idealiskt, filtreras ner i migranternas liv?

Att involvera migranter, deras driv, deras kreativitet och deras erfarenheter i utvecklingsvägarna är avgörande.

Ellen Percy Kraly

– Vi strävar efter att utvidga evidensbasen med mer data, mer disaggregerad data, för att kunna identifiera migranter i administrativ folkräkning och enkäter. För att sedan kunna analysera datan på sätt som stärker formandet av stödprogram för migranter så att de får tillgång till sina mänskliga rättigheter.

– Att involvera migranter, deras driv, deras kreativitet och deras erfarenheter i utvecklingsvägarna är avgörande. Vi måste vara bättre på att faktiskt lyssna på och samarbeta med människorna som vi studerar för att göra vårt arbete mer relevant.

Världens befolkning åldras och befolkningens proportioner ändras i olika takt på olika platser. Kraly berättar att detta innebär en ökning i behovet av invandrande arbetskraft. Detta kommer bli alltmer relevant att ta hänsyn till i nationers arbete för ekonomisk och social tillväxt och hållbarhet.

– Plus, lägger hon till, om man vill ha innovation, om man vill ha kreativitet, då vill man ha migranter. Om samhället vill ha kreativitet och innovation är bästa sättet att erhålla det migration och aktivt stöd för kulturell mångfald.

Under sin tid i Malmö kommer Kraly att hålla gästföreläsningar samt fortsätta arbeta i sina forskningsprojekt och forskningsåtaganden.

– Det är en förmån att vara omgiven av migrationsforskare. Att vara här vid MIM är en verklig tillgång för mig, att få arbeta med lysande doktorander och postdoktorer. Det blir en väldigt livfull, intellektuell och social upplevelse för mig personligen, tillägger hon.

Text: Adrian Grist