Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Men under 2000-talet har genusgapet återigen ökat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968. Det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Det är tvärtom hög risk att gapet blir större.

Förklaringen till genusgapets minskning under 1900-talet var mäns högre dödlighet vilket varit särskilt sant på landsbygden. Men från 1980-talet har skillnaderna i dödlighet mellan könen minskat.

Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia, och Peter Karpestam, universitetslektor och nationalekonom, har i en ny studie undersökt de bakomliggande orsakerna till varför män stannar på landsbygden medan kvinnor flyttar till städerna.

Forskarna har analyserat perioden från 1991 till 2016 och kan se att kvinnor som flyttar till städer bidrar till genusgapet.

– Utbildade personer söker sig till staden, och fler kvinnor än män utbildar sig. Det finns även normer och värderingar bakom att män väljer att stanna kvar på landsbygden. Män tenderar att bo på kvar på landsbygden bara för att de är män. Vi ser vi inga tecken på att dessa normer är på väg att förändras, säger Peter Gladoic Håkansson.

– Utan insatser är överdödlighet hos män är det enda vi kan se som skulle kunna ut jämna ut skillnaderna, säger Peter Karpestam.

För att vända utvecklingen föreslår forskarna:

  • Skapa möjligheter för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden genom förbättrade kommunikationer, infrastruktur och fortsatt möjlighet till distansarbete.
  • Motverka att pojkar fortsatt halkar efter flickorna i skolan samt satsa fritidsaktiviteter på alla orter som lockar både pojkar och flickor.
  • Arbeta med traditionella genusnormer som påverkar den rurala mannens beslut att stanna på landsbygden och kvinnors val att flytta till städerna.

Text: Ellen Albertsdottir