Skapa tillit, bygg relationer, sätt medborgarna i fokus och ha en långsiktig forskningsintegrerad målsättning. Det är receptet bakom partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan. Målet är att förverkliga jämlik hälsa genom innovation, forskning och samverkan.

Basen i samarbetet, som drivs av fjorton aktörer under ledning av Malmö universitet, är att bygga upp och driva så kallade verkstäder med fokus på till exempel kvinnors hälsa, psykisk och social hälsa, munhälsa och fysiska aktiviteter. Akademins roll är att stötta arbetsprocesserna, och införliva lärande och forskning tillsammans med medborgare och andra aktörer.

Folkforskare drivande

Varje verkstad har en anställd hälsofrämjare från Lindängen som jobbar tillsammans med projektets forskare, medarbetare och invånare i området. Det är hälsofrämjarna som driver arbetet framåt. Det går inte att som forskare komma till Lindängen för att forska utan att också delta i plattformen fullt ut. Det är viktigt att förstå det lokala sammanhanget, platsen och miljön, och arbeta tillsammans.

– Vad är det som behövs för att förbättra hälsan? Det vet vi inte. Det tar vi reda på tillsammans med hälsofrämjare och medborgare som kommer till verkstäderna. Vi skapar gemensam förståelse för olika värdenormer genom att fråga: vilka är era behov, hur vill du ha det? När vi vet det kan vi utveckla forskningen vidare för spridning till liknande kontexter. Forskningen och plattformens organisering skapar den möjligheten, det är därför Vinnova beviljat medel, säger Margareta Rämgård, lektor vid Malmö universitet och projektledare.

Margareta Rämgård menar vidare att det inte enbart går att arbeta med samverkan, utbildning och forskning utifrån egna organisationer och eget sätt att se på verkligheten, utan att det är nödvändigt att hitta nya arbetssätt.

Hälsofrämjarna är nyckelspelare i partnerskapet.

Vi behöver några som agerar broar mellan bostadsområdet och akademin. Våra hälsofrämjare är mycket stolta över sitt arbete. De kallar sig folkforskare. De forskar för folket tillsammans med akademin.

Margareta Rämgård

Stuprör hindrar

Någon verkstad har fokus på tillgänglig träning som utegym, en annan på samtal om socker och karies. En del av forskningen är att mäta hälsan på olika sätt, till exempel genom självskattning och tester. Samarbetet i verkstäderna går på tvären, forskare från vårdvetenskap, biomedicin och odontologi är på plats tillsammans med medborgare och aktörer från offentlig och privat sektor.

Margareta Rämgård ser redan resultat. Verkstäderna uppskattas av medborgarna och samarbetet har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Margareta Rämgård var nyligen nominerad till Årets förebild i DiversityIndex Award.

En utmaning för Margareta Rämgård är att få organisationer, även den egna, att tänka om. Arbetet i Lindängen skiljer sig mycket från hur man brukar göra saker. Margareta Rämgård vill också betona vikten av lokala egenmaktsprocesser och hälsans sociala dimension. Hon menar att detta är något vi tillsammans kan bygga vidare på för att hitta gemensamma lösningar och ny kunskap inom hälsovetenskaperna:

– Malmö universitet har en unik kompetens och erfarenhet, då alla fakulteter inbegriper forskning om samhällseffekter i någon mån. Det etablerade samhällets utmaning är att sluta utgå från sina egna behov och i stället fråga vad vi kan hjälpa till med. Vi måste vända på tankarna, avveckla stuprören och minska hierarkierna i våra organisationer.

Text: Ellen Albertsdottir

Fakta

  • Partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är ett initiativ från Malmö universitet. Partnerskapet drivs med en evidensbaserad forskningsmodell för samverkan i botten. Modellen heter CBPR (Community Based Participatory Research) och är utvecklad i USA. Detta är första gången modellen används i Sverige. I samarbetet ingår fjorton aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor samt invånare i Lindängen i Malmö. Partnerskapet har fått 8,6 miljoner kronor i innovationsstöd från Vinnova för att bygga upp en organisation och testa hur innovationen kan fungera i praktiken.
  • Läs mer om Hälsofrämjande innovation i samverkan
  • Läs mer om Malmö universitets samverkansprojekt

Kalender

Föredrag: Jämlik hälsa i Lindängen

Välkommen till ett föredrag i Malmö den 14 februari på tema jämlik hälsa  – social innovation, medborgardialoger, långsiktig områdesutveckling och programstyrning.

Läs mer om föredraget i vår kalender

Kontakta Margareta Rämgård


margareta.ramgard@mau.se
040-6657436